PEUKENACTIE KORTIJK: PEUK IN DE POCKET

Kortrijk organiseerde dit jaar in samenwerking met Mooimakers en afvalintercommunale Imog de campagne Proper & Ko. Het eerste dat ze aanpakten waren peuken. Kortrijk wil tenslotte een peukenvrije stad zijn. Inwoners en toeristen werden via de sensibiliseringscampagne ‘peuk in de pocketduidelijk gemaakt waar ze hun peuk kwijt konden.  Er werden verschillende acties op touw hebben gezet, van handhaving via GAS-boetes, een beloningssysteem tot enkele infrastructuur-ingrepen. 

Milieu-impact

Nog te veel mensen vinden het normaal om hun peuk op de grond of in rioolputjes te gooien. Ze staan er echter niet bij stil dat het meer dan 10 jaar duurt voor een peuk verteerd is. Men denkt vaak dat peuken in rioolputjes mogen gegooid worden, maar dat klopt niet. Deze belanden zo in onze waterlopen en vergiftigen vissen en natuur. In een stad bestaat de helft van het zwerfvuil uit sigarettenpeuken. Vandaar ook de sensibiliseringsactie rond de rioolputjes: “Hier begint de zee. Niets ingooien aub.”

GAS-boetes

Via een grote bevraging begin 2019 lieten 73% van de inwoners van Kortrijk weten dat ze vóór GAS-boetes waren bij het op de grond gooien van een sigarettenpeuk. Vanaf september, in de aanloop naar de Week van de Handhaving, voerden de GAS-vaststellers dan ook volop controles uit bij de Hotspots in de stad. Als je nu een peuk op de grond gooit in Kortrijk riskeer je een GAS-boete van 25 tot 55 euro. Een alternatieve sanctie, zoals meehelpen bij een peukenraapactie, behoort ook tot de mogelijkheden. Tijdens de beginperiode werden er 25 overtreders betrapt tijdens één week tijd. De handhavers maken er dus wel degelijk hun werk van.

Bij de stad zijn er verschillende GAS-vaststellers werkzaam en de groep werd recent nog vergroot. De GAS-vaststellers worden ondersteund door politieagenten. Zij zullen voortaan ook tijdens hun patrouilles verhoogde waakzaamheid aan de dag leggen voor deze vorm van vervuiling.

Peuken-etuis, tegels en kokers

Sinds de start van de campagne zijn 12.000 peuken-etuis verdeeld op verschillende evenementen waaronder Sinksen, Kortrijk Koerse, Alcatraz en de Zomermarktjes. Ook op evenementen in de deelgemeenten zoals Dwars door Bellegem, Perplx, Rollofeesten, ... werden peuken-etuis uitgedeeld. Daarbovenop raapten een dertigtal vrijwilligers 3000 peuken op in twee uur tijd tijdens de Sinksenfeesten.
De stad investeerde ook in 30 nieuwe peukentegels, bovenop de bestaande 11 en in 30 wandasbakken aan openbare gebouwen. Aan bepaalde vuilnisbakken op het openbaar domein werden in een eerste fase al 50 peukenkokers aan de zijkant gemonteerd. In de toekomst zullen deze aantallen nog toenemen.

Samen staan ze sterk

Verder hangen horecabazen affiches uit of kleven ze stickers. Wie dat doet, krijgt gratis peuken-etuis om uit te delen. Meer dan 120 horecazaken tekenden al in op deze actie. Al meer dan 50 horecabazen schreven zich in voor een groepsaankoop van asbakken. De directies van verschillende scholen zullen zich ook collectief inzetten om zwerfvuil en sluikstort tegen te gaan in schoolomgevingen.