Vormingen Professioneel communiceren rond handhaving zwerfvuil en sluikstorten

Deze vormingen kaderen in de handhavingsweek van zwerfvuil en sluikstorten. Dit is een week met verhoogde aandacht voor de handhaving en sluikstorten waarin overtreders worden aangesproken op hun gedrag en alternatieven aangereikt krijgen, overtreders worden beboet, maar ook positieve acties worden gewaardeerd. De vormingen kunnen georganiseerd worden op een zelf gekozen datum en locatie.

Doel van de vorming

Handhaving is meer dan louter sanctioneren alleen. Het is het doen naleven van de regels. Vaak hebben de mensen op het terrein, bijvoorbeeld hulppolitiemensen, stadswachten, gemeentelijk medewerkers, terreinbeheerders niet altijd een sanctioneringsbevoegdheid. Toch wordt van hen verwacht dat ze mensen aanspreken en wijzen op de norm. Dit blijkt in de praktijk niet steeds makkelijk. Daarom willen we een opleiding aanbieden om hen de vaardigheden aan te leren hoe je in interactie kan gaan met mensen die foutief gedrag vertonen. Op deze wijze willen we de drempel verlagen en handhaving niet enkel verengen tot beboeting.

Een belangrijk deel in de opleiding van 6u wordt besteed aan interactie en praktijk. De nadruk ligt op het leren via actieve deelname en voorbeelden. De situaties en voorbeelden die worden besproken komen uit de praktijksfeer van de deelnemers.

De opleiding van 3u is meer algemeen en beperkt zich tot het correct aanspreken van mensen in de publieke ruimte. 

Doelgroep van de vorming

Zowel personen met handhavende bevoegdheid als zonder handhavende bevoegdheid. Deze personen hebben een sociale controlefunctie en zijn bereid om vervuilers aan te spreken in een veilige context. Deze vorming is niet geschikt voor wie al veel ervaring heeft met handhaven. 

Voorbeelden van doelgroepen zijn mensen van de stadsreiniging, evenemententeams, gemeenschapswachten, wijkmanagers, … Belangrijke voorwaarden om deel te nemen is dat men bereid is om mensen aan te spreken op hun gedrag en dat men regelmatig op het terrein aanwezig is. 

Inschrijven op vormingen

Gemeenten, intercommunales en Vlaamse partners kunnen een gratis vorming aanvragen bij Mooimakers. Na goedkeuring zorgt de gemeente/intercommunale zelf voor een locatie, planning met de lesgever in functie van beschikbaarheid, uitnodigingen en inschrijvingen van de deelnemers. Een korte opleiding is geschikt voor 12 tot 20 deelnemers, de dagopleiding gebeurt in kleinere groepen van 6 tot 12 deelnemers. Bij laattijdige annulering (bv. bij te weinig deelnemers), wordt de kost voor de vorming doorgerekend aan de gemeente/intercommunale/Vlaamse partner. Het aanvragen van een vorming kan via mail aan info@mooimakers.be.