Vormingen Professioneel communiceren rond handhaving zwerfvuil en sluikstorten

Mooimakers biedt deze vorming gratis aan in het kader van de handhavingsweek van zwerfvuil en sluikstorten. Dit is een week in het najaar met verhoogde aandacht voor de handhaving op zwerfvuil en sluikstort waarin:

 • overtreders worden aangesproken op hun gedrag en alternatieven krijgen aangereikt
 • overtreders worden beboet
 • positief gedrag wordt gewaardeerd

De vormingen kunnen plaatsvinden op een zelf gekozen datum en locatie.

Doel van de vorming

Handhaving is meer dan louter sanctioneren alleen. Het is het doen naleven van de regels. Vaak hebben de mensen op het terrein, bijvoorbeeld hulppolitiemensen, stadswachten, gemeentelijk medewerkers, terreinbeheerders niet altijd een sanctioneringsbevoegdheid. Toch wordt van hen verwacht dat ze mensen aanspreken en wijzen op de norm. Dit blijkt in de praktijk niet steeds makkelijk. Via de vorming willen we hen de vaardigheden aanleren hoe je in interactie kan gaan met mensen die foutief gedrag vertonen. Op deze wijze willen we de drempel verlagen en handhaving niet enkel verengen tot beboeting.

Vormingsaanbod
 • Opleiding (6u): een belangrijk deel wordt besteed aan interactie en praktijk. De nadruk ligt op het leren via actieve deelname en voorbeelden. De situaties en voorbeelden komen uit de praktijksfeer van de deelnemers en zijn gerelateerd aan zwerfvuil. Geschikt voor 6 tot 12 deelnemers
 • Opleiding (3u): meer algemeen en beperkt zich tot het correct aanspreken van mensen in de publieke ruimte die zwerfvuil veroorzaken. Geschikt voor 12 tot 20 deelnemers.
Doelgroep van de vorming
 • Personen met handhavende bevoegdheid en weinig ervaring met aanspreken van overtreders.
 • Personen zonder handhavende bevoegdheid. Deze personen hebben een sociale controlefunctie en zijn bereid om vervuilers aan te spreken in een veilige context.
 • Deze vorming is niet geschikt voor wie al veel ervaring heeft met handhaven. 

Voorbeelden van doelgroepen zijn mensen van de reinigings- of groendienst, evenemententeams, gemeenschapswachten, wijkmanagers, actieve zwerfvuilvrijwilligers (zwerfvuilpeters en -meters)… Belangrijke voorwaarden om deel te nemen is dat men bereid is om mensen aan te spreken op hun gedrag en dat men regelmatig op het terrein aanwezig is. 

Inschrijven op vormingen
 • Beschikbaar voor gemeenten, intercommunales en Vlaamse partners.
 • Na goedkeuring zorgt de organisator zelf voor een locatie, planning met de lesgever in functie van beschikbaarheid, uitnodigingen en inschrijvingen van de deelnemers. Eventuele kosten voor de zaal en catering zijn voor de aanvrager.
 • Mooimakers neemt de kosten voor de lesgever op zich. Bij laattijdige annulering (bv. bij te weinig deelnemers), wordt deze kost doorgerekend aan de organisator.
 • Het aanvragen van een vorming kan via mail aan info@mooimakers.be met vermelding van
  • Contactpersoon en contactgegevens
  • Type vorming (kort of lang)
  • Aantal deelnemers en profiel van de deelnemers
  • Locatie en periode waarin de vorming kan doorgaan
 • Je ontvangt een bevestiging van de aanvraag en de nodige info voor de verdere planning van de vorming.
Pelt

Gemeente Pelt over de vorming

Duurzaamheidsambtenaar Anja, vrijwillige Mooimaker Carine en arbeider groendienst Rudy geven mee wat zij van de vorming vonden en waarom zij het zouden aanraden.