Week van de handhaving 2018

Tijdens de week van de handhaving vragen we verhoogde aandacht voor sluikstort en zwerfvuil door:

  • Overtreders aan te spreken en alternatieven voor te stellen (sociale controle opvoeren)
  • Overtreders te beboeten
  • Positieve acties van burgers positief te waarderen

We benaderen handhaving dus in de ruime zin van het woord. We richten ons niet enkel op boetes, maar ook op het gepast aanspreken van overtreders en het aanzwengelen van de sociale controle. We willen dat burgers ervaren dat op het openbaar domein niet zomaar afval kan achtergelaten worden, door eigenaarschap, aanspreken op foutief gedrag, zichtbaar opruimen .... Hierdoor willen we de slagkracht van de gemeenschappelijke inspanningen maximaliseren. 

Waarom?

Zwerfvuil en sluikstorten kost de lokale en andere overheden handenvol geld dat beter nuttig kan besteed worden. 
Ook de milieu-impact is niet gering, denk maar aan de plastiek soep, dieren die verstrikt geraken in zwerfvuil of zwerfvuil dat via het veevoeder in magen van koeien terechtkomt. Al het materiaal dat in zwerfvuil en sluikstorten terechtkomt is bovendien verloren voor recyclage
Tenslotte storen burgers zich er heel erg aan. Lokale overheden krijgen hier veel klachten over, het frustreert diegenen die het goed doen en het draagt bij aan het onveiligheidsgevoel. 

Wanneer?

De handhavingsweek vindt plaats van 17-23 september. Dit zijn de data die gecommuniceerd worden. Maar alle acties tussen 15 september en 7 oktober kunnen geregistreerd worden. Zo heb je meer tijd om je acties te organiseren en ook anoniem buiten de vermelde periode te handhaven. Je actie registreren kan je via dit formulier.

Voor wie?

Alle handhavers kunnen deelnemen of het nu gaat over politie, GAS-vaststellers, lokale of gewestelijke toezichthouders, bijzondere veldwachters, inspecteurs van de Lijn… Iedereen die handhavende bevoegdheid heeft over het thema zwerfvuil en/of sluikstorten kan deelnemen.

Zelfs als je geen handhavende bevoegdheid hebt, maar regelmatig geconfronteerd wordt met mensen die afval achterlaten in het openbare domein, kan je mensen actief aanspreken om hun gedrag bij te sturen. Op deze manier verhoogt de sociale controle. Uiteraard kan dit enkel als de situatie veilig is. 

Welke inzet wordt gevraagd? 

De organisatie bepaalt zelf op welke tijdstippen en op welke locaties ze medewerkers inzet. De lokale overheid staat dicht bij de inwoners en is dus goed geplaatst om te bepalen waar de inzet van mensen en middelen het meeste nut heeft. Je hoeft dus niet de hele week en alle je mensen vrij te maken om deel te nemen aan de actie. Soms kan het ook effectief zijn om tijdens rustige momenten van de dienst even extra uit te kijken naar vervuilers.

Deelnemen?

Schrijf je zeker in op de nieuwsbrief hieronder en kom naar 1 van de 5 briefingsmomenten. Zo ben je volledig mee.

Overzicht van de geregistreerde acties

Registreer zelf ook je acties per gemeente via dit formulier.

Heat Map

Deelnemers x Acties
0
15

Meer informatie

nieuwsbrief hh

nieuwsbrief hh

Nieuwsbrief

nieuwsbrief hh
Blijf op de hoogte! Schrijf je hier in voor de specifieke nieuwsbrief rond handhaving.

Vormingen

vormingen

Vormingen

vormingen
Leer hoe je in interactie kan gaan met mensen die foutief gedrag vertonen.

Keuzeschema

info

Keuzeschema wettelijke instrumenten handhaving

info
Download hier het Keuzeschema wettelijke instrumenten handhaving zwerfvuil/sluikstorten.