Handhaving

Handhaving is het sluitstuk van het zespijlerbeleid. Bij een goed uitgewerkt integraal beleid zal er eerst zorg besteed worden aan de andere pijlers alvorens in te zetten op aanspreken of zelfs sanctioneren.

Het is belangrijk om op het terrein aandacht te hebben voor zwerfvuil dat afkomstig is van wat buitenshuis geconsumeerd wordt. Vanuit de lokale besturen en politiediensten kan er wettelijk gehandhaafd worden. Maar handhaven zonder wettelijke handhavende bevoegdheid, kan natuurlijk ook!

Hoe kan je handhaven?

  • Spreek mensen aan over hun gedrag. We geven je graag enkele tips mee over hoe je mensen het best aanspreekt over hun zwerfvuilgedrag. Mooimakers organiseert ook op aanvraag vormingen over hoe je mensen over hun zwerfvuil-gedrag aanspreekt. Meer informatie hier over vind je terug op onze website.
  • Beloon goed gedrag. Een schouderklopje voor iemand die zijn afval in de juiste vuilnisbak gooit.
  • Blijf sluikstort consequent melden bij het lokale bestuur.
  • Voor plaatsen waar er minder sociale controle is, is het een mogelijkheid om een bermbord te plaatsen. In de webshop vind je hier de nodige opmaak voor terug.

 

Tijdens de week van de handhaving wordt er op verschillende manieren gehandhaafd op lokaal niveau. Dit moet je natuurlijk niet beperken tot tijdens deze week alleen. Je kan er nu al mee aan de slag. In onze Kenniswijzer vind je hier verschillende praktijkvoorbeelden over terug.