De omgeving als motivator
Kenniswijzer > Hotspots > Omgeving > De omgeving als motivator

 

Hoe je een buurt beleeft, heeft een invloed op je gedrag ter plaatse. Dit wordt beïnvloed door verschillende factoren: 

  • Type van de locatie (bv.: we hebben andere verwachtingen van een stationsbuurt dan een woonwijk).
  • Eigen verwachtingen.
  • Omgevingsfactoren (beplanting, staat van het wegdek en het straatmeubilair, sociale controle …).
  • Hoeveel zwerfvuil er al aanwezig is.

 

Drie belangrijke parameters gaan hier samen:

  • Netheid
  • Verzorgdheid
  • Veiligheid (overzichtelijk, licht, sociale controle)

 

Een integraal zwerfvuilbeleid houdt dus best ook rekening met de omgeving.