Omgeving

Een integraal zwerfvuilbeleid houdt ook rekening met de omgeving. Hoe je een bepaalde buurt beleeft, heeft invloed op het gedrag in die buurt.