Snoeproute - Omgeving
Kenniswijzer > Hotspots > Omgeving > Snoeproute - Omgeving

Opzet

Een doelplaatsenmodule voor snoeproutes bevat maatregelen tegen zwerfvuil en sluikstorten langs de snoeproute.  Hierbij wordt steeds vertrokken van een integraal beleid dat stoelt op vijf pijlers:   

1. Infrastructuur

2. Omgeving  

3. Sensibilisering en communicatie 

4. Participatie

5. Handhaving

Daarnaast wordt ook de impact van de opgenomen maatregelen beschreven en wordt er verwezen naar goede praktijkvoorbeelden. Deze module bevat maatregelen, informatie over hun impact en praktijkvoorbeelden voor de doelplaats snoeproute

Monitoring van snoeproutes is het sluitstuk. Dit doen we om de netheid langs de snoeproutes te kunnen (bij)sturen.

In dit artikel staan we stil bij de pijler omgeving.

 

Pijler omgeving

Basis in orde

De netheid van de omgeving is ook een factor die veel invloed heeft op het gedrag van voorbijgangers. Het is belangrijk de omgeving tijdig te reinigen, vernielingen in de omgeving te herstellen en ook het groen goed te onderhouden.

Reinigen

Bekijk de veegronde. Wie reinigt wanneer en waar? Hier zijn vaak optimalisaties mogelijk. Zo is het voordeliger om tijdens de middagpauze te reinigen dan bijvoorbeeld in de voormiddag. Niet alleen omdat er dan veel zwerfvuil achtergelaten wordt maar ook omdat het een sensibiliserend effect kan hebben op de leerlingen dat ze iemand het zwerfvuil zien opruimen.

Scholen helpen wel eens de schoolomgeving net te houden. Vanuit gedragswetenschappelijk oogpunt is het af te raden leerlingen de omgeving te laten reinigen als straf. Het ruimen van zwerfvuil roept dan negatieve associaties op bij de leerlingen. Het is een krachtig signaal als verschillende betrokkenen (handelaars en buurtbewoners bijvoorbeeld) vrijwillig de omgeving helpen proper te houden.

Nudging

Kleine aanpassingen in de omgeving kunnen leiden tot een positieve gedragsverandering. De omgeving kan verder inspireren tot voorbeeldig gedrag bij jongeren door ze te betrekken bij de inrichting ervan. Ze kunnen ideeën aanbrengen of zelf hun handen uit de mouwen steken (bijvoorbeeld a.d.h.v.. een graffitimuur of gepimpte vuilnisbakken). Op die manier oogt de omgeving niet alleen opgewaardeerd maar ontstaat er eveneens een verhoogd gevoel van eigenaarschap bij de leerlingen.

Een andere kleine aanpassing in de omgeving die kan leiden tot een positieve gedragsverandering is het spuiten van voetafdrukken met krijtverf op de stoep die leiden naar de vuilnisbakken. De leerlingen worden zo op een speelse manier geleid tot de vuilnisbak.

Doelplaatsenmodule snoeproute

Hier kan je de volledige doelplaatsenmodule voor een snoeproute downloaden.

Downloaden (pdf)