Afvalverzamelpunt - omgeving
Kenniswijzer > Hotspots > Omgeving > Afvalverzamelpunt - omgeving

Opzet

Een doelplaatsenmodule voor afvalverzamelpunten bevat maatregelen tegen zwerfvuil en sluikstorten rond afvalverzamelpunten.  Hierbij wordt steeds vertrokken van een integraal beleid dat stoelt op vijf pijlers:   

1. infrastructuur

2. omgeving  

3. sensibilisering en communicatie 

4. participatie

5. handhaving 

Daarnaast wordt ook de impact van de opgenomen maatregelen beschreven en wordt er verwezen naar goede praktijkvoorbeelden. Deze module bevat maatregelen, informatie over hun impact en praktijkvoorbeelden voor de doelplaats afvalverzamelpunten voor huishoudelijk afval. 

Monitoring van afvalverzamelpunten is het sluitstuk. Dit doen we om de netheid rond de afvalverzamelpunten te kunnen (bij)sturen.

In dit artikel staan we stil bij de pijler omgeving.

 

Richtlijnen omgeving

  • Vergroot de aanwezigheid van positieve omgevingsinvloeden.  Door bijvoorbeeld de plaatsing van bloemen- en plantenbakken. Verzorgde bloembakken brengen schoonheid. Ze kunnen de aandacht zo naar zich toe trekken dat een gebruiker de locatie aantrekkelijk vindt. Kunstprojecten aan de afvalverzamelpunten zijn ook een mogelijkheid. Zorg hierbij voor voldoende communicatieve ondersteuning. Verfraai de afvalverzamelpunten met grote foto's of beschilderingen (bijvoorbeeld op containers of muren). Een mooie omgeving doet de waardering voor de omgeving toenemen en remt het ontstaan van zwerfvuil af (en sluikstort). 
  • Basis op orde! Verklein de aanwezigheid van negatieve omgevingsinvloeden (zoals vuile / niet werkende containers, onkruid, slechte bestrating, graffiti, verbodsborden zonder gevolg, sluikstort,…). Zichtbare verloedering leidt tot een toename van normoverschrijdend gedrag, of anders uitgedrukt: “Vervuiling en verloedering trekt (meer) vervuiling en verloedering aan (= Broken Windows-theorie).” Dit moet worden vermeden. 
  • Ruim sluikstorten snel op. Maak daarover ook goede afspraken met de beheerder/inzamelaar. Vermijden dat het lijkt dat bijplaatsen toegestaan is. 
  • Probeer op één of andere manier de sociale controle te verhogen. Afvalintercommunale Intradura deed dit door een boekenruilbibliotheek te installeren in de nabije omgeving van de glasbolsite.

Enkele praktijkvoorbeelden: 

Doelplaatsenmodule afvalverzamelpunten

Hier kan je de volledige doelplaatsenmodule voor afvalverzamelpunten downloaden.

Downloaden (pdf)