Afvalverzamelpunt - omgeving
Kenniswijzer > Hotspots > Omgeving > Afvalverzamelpunt - omgeving

Opzet

Deze module bevat maatregelen tegen zwerfvuil en sluikstorten rond afvalverzamelpunten. Hierbij wordt steeds vertrokken van een integraal beleid dat stoelt op zes pijlers:   

1. infrastructuur

2. omgeving  

3. sensibilisering en communicatie 

4. participatie

5. handhaving 

6. preventie

Daarnaast beschrijft de module ook de impact van de opgenomen maatregelen en verwijst ze naar goede praktijkvoorbeelden. Deze module gaat over afvalverzamelpunten voor huishoudelijk afval.  

Monitoring van afvalverzamelpunten is het sluitstuk. Dit doen we om de netheid rond de afvalverzamelpunten te kunnen (bij)sturen.

In dit artikel staan we stil bij de pijler omgeving.

Richtlijnen omgeving

Vergroot de aanwezigheid van positieve omgevingsinvloeden.  

 • Door bijvoorbeeld de plaatsing van bloemen- en plantenbakken. Verzorgde bloembakken brengen schoonheid. Ze kunnen de aandacht zo naar zich toe trekken dat een gebruiker de locatie aantrekkelijk vindt. Zorg er wel voor dat de oplossing die je kiest vandalismebestendig is of niet ontvreemd kan worden.
 • Kunstprojecten aan de afvalverzamelpunten zijn ook een mogelijkheid. Zorg hierbij voor voldoende communicatieve ondersteuning. Verfraai de afvalverzamelpunten met grote foto's of beschilderingen (bijvoorbeeld op containers of muren). Een mooie omgeving doet de waardering voor de omgeving toenemen en remt het ontstaan van zwerfvuil af (en sluikstort). Meer lezen over containerupgrading doe je hier
 • Afvalintercommunale Intradura plaatste een boekenuitleenbibliotheek naast een afvalverzamelpunt met positief effect.

Basis op orde! Verklein de aanwezigheid van negatieve omgevingsinvloeden:

 • vuile / niet werkende containers
 • onkruid
 • slechte bestrating
 • ongewenste graffiti
 • verbodsborden zonder gevolg
 • sluikstort

Zichtbare verloedering leidt tot een toename van normoverschrijdend gedrag, of anders uitgedrukt: “Vervuiling en verloedering trekt (meer) vervuiling en verloedering aan (= Broken Windows-theorie).” Dit moet worden vermeden. 

 • Ruim sluikstorten snel op. Maak daarover ook goede afspraken met de beheerder/inzamelaar. Vermijden dat het lijkt dat bijplaatsen toegestaan is. 
 • Probeer op één of andere manier de sociale controle te verhogen. Afvalintercommunale Intradura deed dit door een boekenruilbibliotheek te installeren in de nabije omgeving van de glasbolsite.

Enkele praktijkvoorbeelden

Communicatie textielcontainer

Download hier je nadarbache voor de textielcontainer en voeg (indien gewenst) extra logo's toe.