Foutief aangeboden afval in De Panne
Kenniswijzer > Hotspots > Omgeving > Foutief aangeboden afval in De Panne

Problematiek​

De Panne streeft ernaar om de properste kustgemeente te zijn. Hiervoor zet de gemeente in op een integrale aanpak van zwerfvuil en sluikstort. Tussen 2016 en 2019 werd De Panne hierin begeleid via een coachingtraject van Mooimakers. Eén van de actiepunten was de aanpak van enkele “hotspots” aan de zeedijk. De hotspots in kwestie waren de verluchtingskokers van de ondergrondse parkeergarages die ze gebruiken als verzamelplaatsen voor afval. Dit zorgde voor een onaantrekkelijke omgeving en dat midden in het toeristische centrum.

 

Aanpak​

Vier verluchtingskokers werden ingekleed als aantrekkelijke houten zitbanken, afgewerkt met een bloembak.

 

Resultaat

Dit had een positief effect op de omgeving. Dankzij de zitbanken werd er geen afval meer samen gezet en verminderde het aantal sluikstorten op deze locaties.

 

Ruimer kader

Dit project is onderdeel van een groter geheel. Proper De Panne zet in op meerdere pijlers om haar doelstellingen te behalen:

Communicatie: De Panne informeert haar inwoners over het correct aanbieden van afval via de afvalkalender en gerichte bewonersbrieven op locaties waar er problemen zijn. Voor anderstaligen is een meertalige folder beschikbaar. Regelmatig worden op probleemlocaties tijdelijke borden geplaatst met info over de ophaaldata. Bij glasbollen met veel sluikstort, plaatsen ze tijdelijk een banner met de oproep om het proper te houden. Voor overlast van hondenpoep zet De panne ook verplaatsbare b​orden in op de probleemlocaties.

Handhaving: De Panne heeft een uitgebreid team GAS-vaststellers die regelmatig controles uitvoeren. Er is een goede samenwerking met de GAS-sanctionerend ambtenaar. De Panne doet jaarlijks ook actief mee aan de Week van de Handhaving op zwerfvuil en sluikstort.  ​

Infrastructuur: De kustgemeente heeft al langer een aantal ondergrondse afvalcontainers in gebruik, vooral gericht op toeristen en tweede verblijvers om hen de mogelijkheid te bieden hun afval weg te brengen wanneer het voor hen past. Er zijn concrete plannen om het aantal ondergrondse containers uit te breiden en ook een aantal afvalstraten te voorzien waar je naast restafval ook terecht kan met pmd, glas en papier-karton. Sinds enkele jaren hebben inwoners ook de mogelijkheid tot het gebruik van een DifTar-container voor restafval. Dit kwam tegemoet aan het kapotscheuren van de zakken door meeuwen en/of katten​. De Panne heeft een uitgebreid netwerk van straatvuilnisbakken in verschillende volumes. De voorbije jaren werd ook hier sterk op ingezet: aangepaste rondes, vernieuwde vuilnisbakken en het verplaatsen er van waar nodig, uitbreiding selectieve inzameling op het strand en extra communicatie op de vuilnisbakken.

Omgeving: De verluchtingskokers van de ondergrondse parkeergarages aan de zeedijk werden getransformeerd naar stijlvolle zitbanken met zicht op zee waar er bovendien ook nog ruimte is voorzien voor groenaanplanting.

verluchtingskokers getransformeerd tot stijlvolle zitbanken

Monitoring​

In de Panne monitoren ze de vervuilingsgraad op regelmatige basis. De medewerkers van de reinigingsdienst en de gas-vaststellers hielden tijdens vooraf afgesproken weken het aantal sluikstorten bij op een monitoringsformulier.

Aan de nieuwe zitbanken stelden ze een opvallende verbetering vast. Tijdens de monitoringperiode van twee weken net na het installeren van de banken, werden nog slechts 2 sluikstorten opgemerkt, waar er voordien constant zakken stonden. Inwoners bieden de zakken nu aan voor eigen deur.

Ook op andere locaties was het effect van de inspanningen duidelijk. Waar in 2017 nog tussen de 80 en 120 “vreemde zakken” per week werden gemeten, was dit in 2019 gedaald naar 32 tot 55 (geen/wel vakantieperiode).

Monitoring