Parking - Omgeving
Kenniswijzer > Hotspots > Omgeving > Parking - Omgeving

Opzet

Een doelplaatsenmodule voor parkings bevat maatregelen tegen zwerfvuil en sluikstorten rond parkings.  Hierbij wordt steeds vertrokken van een integraal beleid dat stoelt op vijf pijlers:   

1. infrastructuur

2. omgeving  

3. sensibilisering en communicatie

4. participatie

5. handhaving

6. preventie

Daarnaast wordt ook de impact van de opgenomen maatregelen beschreven en wordt er verwezen naar goede praktijkvoorbeelden. Deze module bevat maatregelen, informatie over hun impact en praktijkvoorbeelden voor de doelplaats parking

Monitoring van de parking is het sluitstuk. Dit doen we om de netheid op de parking te kunnen (bij)sturen.

In dit artikel staan we stil bij de pijler omgeving.

 

Richtlijnen omgeving

Enkele maatregelen die je kan nemen zijn:

 • Vergroot de aanwezigheid van positieve omgevingsinvloeden, en verklein de aanwezigheid van negatieve omgevingsinvloeden (zoals graffiti of sluikstort). Een mooie omgeving doet de waardering voor de omgeving toenemen en remt het ontstaan van zwerfvuil af (en sluikstort). We verwijzen hierbij naar de Broken Windows-theorie: Zichtbare verloedering leidt tot een toename van normoverschrijdend gedrag. Vervuiling en verloedering trekken (meer) vervuiling en verloedering aan.” Dit kan door o.a.
  • Door plaatsing van bloemen- en plantenbakken. Verzorgde bloembakken kunnen er voor zorgen dat de parking net en aantrekkelijk oogt voor een gebruiker. Dat gaat er voor zorgen dat mensen minder geneigd zijn om zelf afval achter te laten.
  • Kunstprojecten op de parking. Zorg hierbij voor voldoende communicatieve ondersteuning.
  • Verfraai de parking met grote foto's of beschilderingen (bijvoorbeeld op containers of muren).
 • Vermijd groenbeplanting waarin zwerfvuil makkelijk blijft hangen. Hagen en lage heesters zijn echte zwerfvuilvangers en worden beter vermeden. Vermijd om die reden zeker heesters met doorns.
 • Streef naar het geven van een “eigen karakter” of een “eigen verhaal” aan de parking volgens de slagzin: “Meer identiteit, minder anonimiteit.” Verwelkom de bezoekers op de parking en spreek ze ook aan: vraag hun hulp om het net te houden.
 • Tref maatregelen m.b.t. graffiti
  • Verwijder graffiti systematisch door schoonmaken of overschilderen (met coating).
  • Laat graffitikunstenaars veel geplaagde plaatsen van kunstige graffiti voorzien. Eventueel kunnen deze na een bepaalde tijd worden overschilderd in het wit, zodat er opnieuw begonnen kan worden.
 • Een mooie en rustige omgeving doet de waardering voor de omgeving toenemen en remt het ontstaan van zwerfvuil af (en sluikstort).
  • Verminder het omgevingslawaai of laat het verdwijnen onder een rustgevend geluid (bijvoorbeeld stromend water in een fontein). Dit kan met name door geluidswerende wanden of beplanting tussen de snelweg en de parking. 
  • Zorg ervoor dat straatmeubilair, picknickbanken, signalisatieborden, etc, in goede staat zijn. Herstel beschadigingen zo snel mogelijk.
  • Onderhoud de groenvoorziening door regelmatige maai- en snoeibeurten.
 • Stem de inrichting van de parking af op de verschillende doelgroepen en voorzie in verschillende functies. Markeer duidelijk de parkeerplaatsen, rustzones en afvalzone. Scheid de verschillende doelgroepen: voorzie aparte parkeerplaatsen voor personenwagens, vrachtwagens, rolstoelgebruikers en fietsen. Leid vrachtwagens eventueel af naar een parking in de buurt met aangepaste infrastructuur, zodat ze hun afval op gepaste manier kwijt kunnen (vb. grote ondergrondse containers, …).
 • Zorg voor aangepaste verlichting om het veiligheidsgevoel te verhogen en sociale controle te installeren

 

Enkele leuke voorbeelden vind je in onderstaande foto's terug:

Omgeving

Doelplaatsenmodule parkings

Hier kan je de volledige doelplaatsenmodule voor parkings downloaden.

Downloaden (pdf)