Buitengewone plekjes in Antwerpen
Kenniswijzer > Hotspots > Omgeving > Buitengewone plekjes in Antwerpen

Buitengewone plekjes

In de provincie Antwerpen wil het project 'Buitengewone plekjes' de betrokkenheid en het mentaal eigenaarschap van de inwoners bevorderen. Burgers konden rommelige plekken in hun gemeente nomineren om te worden heringericht tot een aangename plaats voor de hele buurt.

 

Project Buurtboom

In Antwerpen kunnen inwoners kunnen 15 euro aanvragen om de boomspiegel van hun “buurtboom” te beplanten met bloemen.

 

Wonen in een monument

In Deurne werden bewoners van sociale woningen bewust gemaakt van het historische belang van hun woonomgeving en van het ideeëngoed dat eraan ten grondslag ligt. De bewoners gingen tijdens het project op zoek naar de geschiedenis en de architectuur van de wijken. Op die manier werd ook gewerkt aan sterkere sociale relaties tussen buren.

 

Groene boomspiegels

De Antwerpse groendienst experimenteert met het beplanten van boomspiegels. Niet elke boomspiegel kan beplant worden: soms is er te veel betreding en dan hebben de planten geen kans. Waar het wel mogelijk is, wordt gekozen voor grasachtige of bloeiende planten.

Boomspiegels