"Wij houden het hier proper, jij toch ook?"
Kenniswijzer > Hotspots > Omgeving > "Wij houden het hier proper, jij toch ook?"

Heel wat Vlaamse gemeenten kunnen op de inzet van personeel en/of vrijwilligers rekenen die samen de omgeving proper houden. Om anderen ervan te overtuigen hetzelfde te doen, plaatsten ze op hun grondgebied grote banners met foto’s van personeel of vrijwilligers die oproepen om samen met hen voor een propere omgeving te gaan.

Ook Mooimakers kleefde een affiche met dezelfde boodschap op glasbollen, invalswegen,...

Want wij houden het hier proper, jij toch ook?

Zwerfvuilvrijwilligers