Elke plek is voor iemand belangrijk!
Kenniswijzer > Hotspots > Omgeving > Elke plek is voor iemand belangrijk!

De zomercampagne van Mooimakers in 2018 speelde in op betrokkenheid door in de kijker te zetten dat elke plaats wel voor iemand belangrijk is. Er kwamen muurplaatjes met quotes van omwonenden, iedereen kon krijtaffiches bestellen om er een persoonlijke boodschap op te zetten en in een aantal steden werden grote krijtmuren geplaatst waarop passanten konden aangeven waarom ze van deze buurt houden.

 

Mooimakerscampagne