Deelname Waasmunster aan de Week van de Handhaving 2022
Kenniswijzer > Handhaving > Deelname week van de handhaving op zwerfvuil en sluikstort > Deelname Waasmunster aan de Week van de Handhaving 2022

In 2022 nam de gemeente Waasmunster deel aan de Week van de Handhaving op zwerfvuil en sluikstort. Ze besloten om de aandacht te vestigen op de problematiek van sluikstort en zwerfvuil en gaven ook een bijzondere aandacht aan de hondenpoep-problematiek op hun grondgebied.

Het lokaal bestuur was ervan overtuigd dat het betrekken van de verschillende partners een meerwaarde was voor hun acties. Naast de Burgemeester en schepenen, waren de Technische Dienst, de Technische Uitvoerende Dienst en de Communicatieverantwoordelijke van de gemeente Waasmunster betrokken in de aanpak. Zij sloegen de handen in elkaar met de afdeling Hamme- Waasmunster van de lokale politie en betrokken een buurtwerker en de inwoners van hun gemeente.

Ze deelden hun acties op in twee grote blokken, enerzijds communicatie en sensibilisering en anderzijds de activiteiten op het terrein.

Onder de noemer communicatie en sensibilisering planden ze het volgende:

  • Overleg met alle betrokken partijen die hierboven vermeld zijn over de geplande acties.
  • Communicatie via de gemeentekanalen zoals de website en sociale media. Op 3 oktober werd er een nieuwsbericht op de website van Waasmunster geplaatst, alsook een bericht via sociale media gepost.
  • In het gemeentelijk infoblad van november, werd er een terugblik gedaan op de “Week van de Handhaving”, met een bedanking aan de wijkagenten, de Technische Dienst, onze buurtwerker en de buurtkinderen die hebben deelgenomen aan de opruimactie.

Waasmunster 1

De activiteiten op het terrein waren de volgende:

  • Het aanspreken van bewoners over rondslingerend zwerfvuil door de buurtwerker en de lokale politie. Ook hondeneigenaars werden aangesproken in het kader van de hondenpoep-problematiek.
  • De buurtwerker en de buurtkinderen planden samen een opruimactie van zwerfvuil.
  • De technische dienst van de gemeente controleerden de speelpleintjes op zwerfvuil en deden tegelijkertijd nazicht van de aanwezige vuilnisbakken.
  • De politie plande extra patrouilles in, in het kader van het opsporen van zwerfvuil en sluikstort.

Dit alles namen ze op in een handig draaiboek waarin te vinden was wie wat wanneer ondernam in het kader van hun Week van de Handhaving.

Waasmunster 2

Draaiboek Week van de Handhaving Waasmunster

Hier kan je het draaiboek van de gemeente Waasmunster downloaden.

Downloaden (pdf)