Handhaving

Handhaving op zwerfvuil en sluikstort bestaat niet enkel uit het geven van boetes, maar ook uit het gepast aanspreken van overtreders, het aanzwengelen van de sociale controle en het belonen van goed gedrag. Meer informatie op deze pagina.