Doelplaatsenmodule parking
Kenniswijzer > Hotspots > Parkings > Doelplaatsenmodule parking

Opzet

Een doelplaatsenmodule bevat maatregelen tegen zwerfvuil en sluikstorten op een bepaalde doelplaats.  Hierbij wordt steeds vertrokken van een integraal beleid dat stoelt op zes pijlers:   

1. preventie

2. infrastructuur

3. omgeving

4. sensibilisering en communicatie 

5. participatie

6. handhaving

Daarnaast wordt ook de impact van de opgenomen maatregelen beschreven en wordt er verwezen naar goede praktijkvoorbeelden. Deze module bevat maatregelen, informatie over hun impact en praktijkvoorbeelden voor de doelplaats parkings. Dit zowel voor autosnelwegparkings als voor bedrijfsterreinenparkings. 

Monitoring van parkings is het sluitstuk. Dit doen we om de netheid op de parkings te kunnen (bij)sturen.

Kenmerken van parkings 

Parkings hebben verschillende functies: het zijn plaatsen om te parkeren, te rusten of te eten. Ze liggen zowel langs de straat als aan sportcentra, scholen, winkelcentra, langs de snelweg, en aan verkeersknooppunten. Ze worden gebruikt door een divers publiek: gezinnen, carpoolers, vrachtwagenchauffeurs, … Voor veel weggebruikers is een parking ook de ideale locatie om hun voertuig op te ruimen. Daarom zijn parkings een mogelijke aantrekkingspool van zwerfvuil en sluikstort.  

Met welke kenmerken hou je best mee in rekening om een zwerfvuil- en of sluikstortprobleem op een parking aan te pakken:  

 • Parkings zijn vaak transitplaatsen. Ze kennen een hoge doorstroom van mensen die er slechts kort verblijven.  

 • Op autostradeparkings verblijven vaak ook truckchauffeurs die voor langere tijd verplicht zijn te rusten of zelfs te overnachten. Dit maakt hen tot een doelgroep die hier al sneller hun afval kwijt zal moeten.  

 • Ze zijn gemakkelijk toegankelijk met de wagen, waardoor het relatief makkelijk is om er sluikstort achter te laten.  

 • Op parkings is er meestal niet veel sociale controle aanwezig. Dat geldt zeker op parkings die wat afgelegen liggen of verborgen plekjes hebben. Daardoor is de kans op zwerfvuil en sluikstort er relatief groot. Op parkings met een commerciële functie, zoals bijvoorbeeld een tankstation, winkel of kiosk, is er meer sociale controle aanwezig. Op parkings zonder commerciële functie is de anonimiteit groter. Bovendien speelt ook de factor tijd een rol: op bepaalde uren van de dag is er minder passage en is het donker, waardoor de sociale controle verder afneemt.  

 • Het onderhoud en beheer van een parking kan onder de verantwoordelijkheid van verschillende partijen vallen. In sommige gevallen beheert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het terrein. Indien de parking uitgebaat wordt in concessie, dan is het meestal de concessiehouder zelf die instaat voor de netheid van het terrein en het ledigen van de vuilnisbakken.  

 • Hou rekening dat veel passanten op parkings, en zeker op vrachtwagenparkings, anderstalig zijn en dat ze dus geen sorteer- en aanbiedregels in het Nederlands begrijpen. Communicatie is hier dus best op voorzien.  

De belanghebbenden: wie moet je betrekken? 

Betrek alle belanghebbenden bij het project. Hoe beter en hoe vroeger je mensen betrekt, hoe groter de kans op een succesvolle aanpak. Wie dat precies zijn, hangt af van de aard van het project. 

Voor parkings kan je aan volgende belanghebbenden denken:  

 • Mooimakers  en haar coördinator Vlaamse partners via info@mooimakers.be, voor bijvoorbeeld een aanpak van een autonsnelwegparking.  

 • Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) 

 • De uitbaters van een parking (indien het gaat om een parking met concessie) 

 • De eigenaars of de organiserende groepering (vb. lokaal bestuur zelf, bedrijven, …) 

 • De parkinggebruikers (bv. bij bevragingen) 

 • Winkeliers (indien het gaat om een parking aan een winkelzone of –gebied) 

 • Reinigingsdienst (tewerkgesteld vanuit het lokale bestuur of via een externe partner) 

De vijf pijlers

 • Infrastructuur: Infrastructuurrichtlijnen vind je hier
 • Omgeving: Omgevingsrichtlijnen vind je hier
 • Communicatie: Communicatierichtlijnen vind je hier
 • Participatie: Participatierichtlijnen vind je hier
 • Handhaving: Handhavingsrichtlijnen vind je hier

 

Monitoring 

Meten is weten. Monitoringsrichtlijnen vind je hier

Doelplaatsenmodule parkings

Hier kan je de volledige doelplaatsenmodule voor parkings downloaden.

Downloaden (pdf)