Duurzaam verpakken
Kenniswijzer > Bedrijven en handelaars > Algemeen > Duurzaam verpakken

Zwerfvuil aanpakken kan je ook doen aan de bron, namelijk de verpakking. Zorg er voor dat je verpakking duurzaam is. Hoe je dit doet en waar je rekening mee moet houden, lees je hier onder.

 

  1. Stel de functionaliteit van de verpakking altijd voorop: Een goede verpakking beschermt het product tegen beschadiging en bederf. Het helpt de consument juist te doseren, wat leidt tot een maximaal rendement. Voordeel: Het kostbare product gaat niet verloren
  2. Kies zuivere materialen die goed gerecycleerd  kunnen worden: Gebruik 1 materiaalsoort per verpakkingsonderdeel. Zorg dat de consument de onderdelen gemakkelijker kan scheiden. Belangrijk is ook dat de gebruiker de verpakking volledig kan ledigen. Voordeel: Zuivere materiaalstromen kunnen beter gerecycleerd worden en vormen de grondstoffen voor nieuwe verpakkingen en producten.
  3. Vermijd het gebruik van schadelijke stoffen: Vermijd inkten met minerale oliën. Vermijd zwarte verpakkingen op basis van anorganische pigmenten (carbon black) voor kunststoffen.  Voordeel: Voorkomen van schadelijke stoffen in de leefomgeving. Transparante  kunststoffen zijn recycleerbaar.
  4. Gebruik zoveel mogelijk gerecycleerde of hernieuwbare grondstoffen: Zorg voor materialen die zolang mogelijk hergebruikt kunnen worden en verwerk zo min mogelijk nieuw materiaal in de verpakking. Voordeel: De materiaalketen trachten te sluiten.
  5. Houd rekening met een efficiënte logistiek: Ontwerp verpakkingen die de kans op productbeschadiging zo klein mogelijk maken. Vermijd loze ruimtes in en tussen verpakkingen. Deze verhogen de energiekosten bij transport. Voordeel: Minder productverlies, energieverbruik en vervuiling  bij transport.
  6. Ga zuinig om met materiaal: Gebruik geen onnodige materialen. Vermijd te veel omverpakkingen en materiaalverspilling tijdens de productie. Voordeel: Efficiënter grondstoffengebruik om afvalberg te beperken.
  7. Toon duidelijk waar de verpakking hoort: Zorg ervoor dat de consument weet hoe en waar hij/zij de verpakking kan weggooien. Voordeel: Een goede sortering door de consument leidt tot een beter hergebruik en/of recyclage van de verpakking.

Hier beneden kan je de infofiche downloaden.

Infofiche duurzaam verpakken

Via de volgende infofiche vind je enkele tips om op een duurzame manier te werk te gaan om je product te verpakken.

Downloaden (jpg)