Sorteren en aanpak zwerfvuil op een commerciële zone
Kenniswijzer > Bedrijven en handelaars > Algemeen > Sorteren en aanpak zwerfvuil op een commerciële zone

Hoewel steeds meer Vlamingen opruimacties doen en we thuis uitstekend sorteren, blijft zwerfvuil op bepaalde plekken toch nog een doorn in het oog. Een commerciële zone is zo'n zwerfvuilgevoelige locatie. Peuken, kassabonnetjes en drankverpakkingen belanden nog te vaak naast de vuilnisbak in plaats van erin.

Mooimakers werkte daarom in samenwerking met commerciële zone De Koel in Pelt een integrale aanpak rond het zespijlerbeleid uit. Daarnaast lag er ook een belangrijke focus op het buitenshuis sorteren van het afval. Deze integrale aanpak wordt weergegeven in een handig draaiboek. Hier geven we in grote lijnen het draaiboek weer:

Analyse: situatieschets en problematiek

Alvorens tot actie over te gaan, is het belangrijk om de situatie, de betrokkenen en de problematiek in kaart te brengen.
Dit doe je aan de hand van volgende acties:

 • Breng het terrein in kaart.
 • Spreek af met het lokaal bestuur wie welke verantwoordelijkheden heeft.
 • Start een werkgroep met stakeholders op.
 • Breng de situatie rond het sorteren en het zwerfvuil op het terrein in kaart. 

Aan de slag

Na de analysefase kan er aan de slag gegaan worden met de verzamelde informatie:

 • Stel een engagementsverklaring op en laat deze tekenen door de betrokken partijen.
 • Sorteer het afval.
 • Probeer zelf afval te vermijden. Sta als bedrijf even stil bij je eigen verpakkingen en bij wat je meegeeft met de klanten.
 • Stel een sorteer- en zwerfvuilpreventiebeleid op en communiceer dit naar je klanten.

Aanpak Zwerfvuil

Preventie 

Inzetten op preventie doe je door ervoor te zorgen dat afval minder zwerfvuilgevoelig wordt (bijv. de aanhechting van het dopje aan kleine petflessen) en door de instroom van eenmalige wegwerpverpakkingen en andere afvalstoffen te verminderen (bijv. herbruikbare winkeltas). Minder zwerfvuilgevoelige producten komen op de markt. Het gaat om het vermijden en verminderen van (éénmalige) verpakkingen in de openbare ruimte en de instroom van andere afvalstoffen die gevoelig zijn om in het zwerfvuil terecht te komen. 

 • Bekijk in overleg met alle winkels en handelszaken hoe ze hun producten (meer) afvalvrij kunnen aanbieden.  

 • Laat aanbieders van on-the-go food met een affiche aanduiden dat eigen verpakkingen van klanten welkom zijn. Stimuleer handelaars om vb. korting aan te bieden als klanten hun eigen bokaal, doosje, koffiebeker, winkelzak… meebrengen. Bekijk en download de preventie-affiches.

Communicatie

Het is belangrijk om eenduidig en herkenbaar te communiceren, en dat op een positieve manier die aanzet tot het juiste gedrag. Alle bedrijven en partners dienen eenzelfde communicatie te voeren, dit naar zowel de inhoud als de lay-out.

Mooimakers biedt een basis retailpakket aan. Zo kan je tal van communicatiemateriaal gratis bestellen via de webwinkel.

Infrastructuur

Ook het type vuilnisbak is van belang. Ook hier spelen uniformiteit en duidelijkheid een belangrijke rol. Kies voor afvaleilanden, met minimum de fracties restafval & pmd. Deze fracties kent de burger van thuis en het vormt de eerste stap naar buitenshuis sorteren.

Omgeving en participatie

Vuil trekt vuil aan. Een nette omgeving is van belang om (de aangroei) van zwerfafval te voorkomen.

 • Vermijd volle vuilnisbakken, zo vermijd je dat afval ernaast geplaatst wordt.
 • Keer letterlijk voor eigen deur.
 • Organiseer en neem deel aan opruimacties. Tijdens de Lenteschoonmaakactie van Mooimakers (maart – april) kan je klanten oproepen om mee op te ruimen.

Monitoring en evaluatie

Een project stopt niet bij het installeren van de communicatie en de afvaleilanden. Meten is weten. Daarom is het belangrijk per kwartaal data te rapporteren over selectieve inzameling en de toestand van aanwezig zwerfvuil.

Het uitgebreide draaiboek rond commerciële zones vind je hier terug.

Draaiboek commerciële zone

Download hier het draaiboek om je commerciële zone aan te pakken en zwerfvuil en sluikstortvrij te maken.

Downloaden (pdf)

Wobblers

Maak je keuze tussen onze vijf wobblers en roep zo je klanten met een kwinkslag op om het proper te houden.