Glascontainer Tips & Tricks
Kenniswijzer > Hotspots > Glas- en textielcontainers > Glascontainer Tips & Tricks

Tips om de locatie proper te houden

 • Ruim afval rond de glascontainers snel op.
 • Zet vrijwilligers, zoals glascontainerpeters of –meters(1), in.  
 • Plaats geen vuilnisbakken in de buurt van de glascontainer.
 • Fleur de locatie op met containercoats(2) of andere vormen van upgrading.  
 • Herstel beschadigingen zo snel mogelijk. 
 • Reinig de glascontainers regelmatig.  
 • Maak goede afspraken met de beheerder rond ophaling. 
 • Overweeg om de glascontainers te verplaatsen indien er geen verbetering merkbaar is. 

 

Tips om correct gebruik van de glascontainer te stimuleren

 • Gebruik pictogrammen om aan te duiden welke fracties in de glascontainer horen. Pictogrammen hebben het voordeel dat ze universeel zijn en dus te begrijpen voor mensen uit verschillende taalgebieden. 
 • Roep inwoners met een sensibiliserende boodschap op om geen afval achter te laten. Communicatie op doelpaatsen rendeert het meest. Als het doelpubliek een boodschap of signaal krijgt net op het moment dat ze van afval af willen geraken, verhoogt de kans op gedragscorrectie het meest. In de Mooimakers-webshop kan er communicatiemateriaal gedownload worden. 
 • Maak gebruik van nudging-elementen.

 

Controleer

 • Zorg voor sociale controle (plaats de glascontainersin het zicht van omwonenden).
 • Vermijd doorgangswegen in de buurt van de glascontainer.
 • Voorzie cameratoezicht en communiceer daarover.
 • Label en/of controleer de bijplaatsingen ter plaatse om de handhavingsdruk te verhogen. 

 

Opteer voor een ander inzamelsysteem

 • Kies voor huis-aan-huisophaling.
 • Verzamel glas via het recyclagepark. 

 

Vermijd overlast 

 • Los geluids- en andere overlast op door het gebruik van ondergrondse containers.
 • Vermijd sluikstorten door geen vuilnisbakken in de onmiddellijke omgeving van glascontainers te plaatsen.
 • Informeer de gebruikers over het correct gebruik van de glascontainers.  
 • Vermeld het nummer van een klachtenlijn.  

 

(1) Een glascontainerpeter of -meter is een persoon die zich als verantwoordelijke opgeeft voor een of meerdere glascontainers. Die persoon houdt enerzijds de omgeving rond de glascontainer in de gaten en signaleert als er sluikstort is. Anderzijds informeert hij/zij de lokale besturen en beheerders van de glascontainers over de mogelijkheden om de glascontainersite proper te houden. 

(2) Containercoats zijn grote stickers en/of versieringen die de gasbol of de directe omgeving er rond versieren met als doel het aantal bijplaatsingen te verminderen.

Sensibilisering glascontainersites

Roep je inwoners op om geen afval achter te laten rond de glascontainer. Download de opmaak die je zelf kan drukken op een nadarbache.