Handhaving in Gent
Kenniswijzer > Handhaving > Handhavingsbeleid > Handhaving in Gent

Gent investeert sinds 2020 nog meer in de bestrijding van zwerfvuil en sluikstorten onder de noemer ‘Proper Gent’. In juni 2021 verscheen in VVSG-magazine Lokaal een interview met gemeenschapswacht en GAS-vaststeller Debby Van De Voorde en Dave Van der Schueren, hoofdinspecteur bij het overlastteam van de Gentse politie. Hun aanpak levert een aantal bruikbare tips op.

Combineer sensibiliserende acties met handhaving via GAS en retributie

De gemeenschapswachten, die ook GAS-vaststeller zijn, spreken mensen tijdens hun ronde aan met de vraag om geen afval achter te laten. Specifieke doelgroepen zoals studenten, anderstaligen en nieuwe Gentenaren krijgen ook gerichte communicatie over de afvalophaling om hen te sensibiliseren.

Naast deze preventieve acties doorzoeken zowel de gemeenschapswachten als de politie sluikstorten om daders te identificeren. De politie houdt ook gerichte acties in burger op de gekende hotspots. Wie betrapt wordt, krijgt een GAS-boete en een retributie voor de opruimkosten. Wanneer één persoon het gedumpte afval niet kan dragen, wordt een proces-verbaal opgemaakt dat naar het parket gaat.

Zet camera’s verstandig in

Gent zet ook camera’s in tegen sluikstorten op hotspots. Soms zijn die duidelijk zichtbaar, maar de politie filmt bijvoorbeeld ook vanuit anonieme wagens. Waar er een zichtbare camera staat, is er minder sluikstort. Jammer genoeg verdwijnt dat effect na een tijdje én het probleem verschuift vaak ook naar een andere locatie. Daarom worden de camera’s regelmatig verplaatst. Dit levert veel vaststellingen op, maar het vraagt ook veel tijd om alle beelden te bekijken en identificatie is niet altijd mogelijk.

Ga voor één gezamenlijke aanpak van hotspots op basis van data

Gemeenschapswachten, politie, intercommunale IVAGO… Er zijn verschillende spelers actief op het terrein die allemaal hetzelfde doel nastreven. Daarom organiseert Gent op regelmatige basis een werkgroep zwerfvuil en sluikstort en een hotspotoverleg om de aanpak op elkaar af te stemmen. Waar die hotspots zich bevinden, weten ze in Gent dankzij de cijfers die IVAGO bijhoudt. Het data-gedreven beleid helpt om gericht te handhaven en oorzaken van zwerfvuil te bestrijden.

Lees hier het volledige artikel uit het VVSG-magazine Lokaal.