Herbruikbaar eetgerei voor bereide voedingsmiddelen
Kenniswijzer > Kleine of grote evenementen > Festivals en feestjes > Herbruikbaar eetgerei voor bereide voedingsmiddelen

Vanaf 1 januari 2022 is het gebruik van wegwerpborden, -kommetjes, -schaaltjes en -bestek verboden voor lokale besturen en overheden.

De Vlaamse overheid versterkt haar beleid rond afvalpreventie en hergebruik van materialen. Zo wil ze zwerfvuil en de groeiende berg plastic afval een halt toeroepen.

Om welke voedingsmiddelen gaat het?

Bereide voedingsmiddelen die ter plaatse worden klaargemaakt, samengesteld, geschikt, opgewarmd, geregenereerd of ontdooid, of voedingsmiddelen die daarmee vergelijkbaar zijn maar in een centrale locatie zijn bereid, zoals broodjes, wraps en slaatjes.

Voorverpakte etenswaren die niet ter plaatse bereid of samengesteld zijn, zijn uitgesloten. Denk aan koekjes, snoep of chips.

Wat valt onder ‘eigen werking’?

Het serveren van bereide voeding voor eigen personeel (administratieve diensten, keukenpersoneel, buitendienst …) tijdens de gewone werking van de organisatie. Overheidsdiensten die zowel catering aan eigen personeel als aan derden aanbieden, bekijken best of het gaat om een dienstverlening aan derden of dat het voor het eigen personeel is. 

In het geval van een provinciaal domein bijvoorbeeld is de wetgeving in de bezoekerskantine dus niet van toepassing. Hetzelfde geldt voor maaltijdleveringen via de diensten van het OCMW. Dat gaat om een dienstverlening aan derden.

Bij vergaderingen waaraan ook andere mensen dan het personeel deelnemen, of in een restaurant voor het eigen personeel waar ook occasioneel derden eten, is de wetgeving daarentegen wel van toepassing. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld wanneer burgers vragen stellen tijdens een gemeenteraad. Het gaat hier om een verderzetting van de eigen werking van de organisatie.

Scholen en andere onderwijsinstellingen worden niet beschouwd als een overheid en moeten deze regelgeving dus niet volgen. Ze worden wel aangemoedigd om een voorbeeld te stellen en zoveel mogelijk herbruikbaar eetgerei voor hun maaltijden te gebruiken.

Wat valt onder ‘eigen evenementen’?

Evenementen die georganiseerd worden door een gewest, provincie of gemeente. De overheid bepaalt er zelf hoe de catering verloopt door hierover afspraken te maken of instructies te geven, bijvoorbeeld via een marktbevraging, een contract, een charter of een reglement.  

Het is aan de eventorganisator om ervoor te zorgen dat de nodige afspraken zijn gemaakt met alle aanbieders van catering die binnen een afgebakende evenementenzone zitten. De eventorganisator is de eindverantwoordelijke voor de naleving van de regels rond drankverpakkingen en eetgerei.

Markten die op vaste en geregelde tijdstippen doorgaan, beschouwen we niet als een evenement. Voorbeelden zijn de wekelijkse of maandelijkse markten. Die markten zijn eerder functioneel en gericht op de verkoop van goederen en etenswaren die thuis worden geconsumeerd. Er worden beduidend minder dranken en bereide voeding aangeboden voor onmiddellijke consumptie.

Kermissen georganiseerd door de overheid beschouwen we nooit als ‘eigen evenementen’. Voor hen geldt de regelgeving van evenementen, niet georganiseerd door de overheid.

Aanvullende regelgeving

Op 3 juli 2021 is de Europese Single Use Plastics-richtlijn (SUP) in voege getreden. Die richtlijn vereist dat de lidstaten maatregelen treffen om het gebruik van plastic drinkbekers en voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik drastisch terug te dringen. Daar anticiperen we met deze regelgeving op. Ook de federale overheid buigt zich over de Single Use Plastics. Ze heeft recent een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd waar ook een verbod op wegwerpbekers uit kunststof in is opgenomen. 

Praktijkvoorbeelden

Op de website van de OVAM vind je enkele praktijkvoorbeelden van duurzame evenementen die gebruik maakten van herbruikbaar catering materiaal. Het WK Wielrennen in 2021, het Amuse festival in Hasselt, de eco- en boerenmarkt Kontich om maar enkelen te noemen.

Meer weten? 

Meer informatie over de omzetting van de SUP-richtlijn vind je hier.

Afvalstoffenmaatschappij OVAM verzamelde alle informatie over hoe je hiermee aan de slag kan gaan.

Een lijst van professionele leveranciers van cateringmateriaal, afwasservices, adviesverleners en waarborgsystemen, vind je onderaan op deze pagina (bij de downloads).

OVAM evenementen

 

* foto's van Amuse Festival Hasselt en Pastorie Préferée Brugge.

Preventie-affiches

Download ze hier