Hondenpoep in De Haan
Kenniswijzer > Zwerfvuil > Honden- en paardenpoep > Hondenpoep in De Haan

Problematiek

De wijkagent in De Haan kreeg steeds meer signalen dat er hondenpoep en gebruikte hondenpoepzakjes lagen op de wandelroutes aan de Vosseslag.
 
 

Aanpak

De Haan besliste samen met Mooimakers in het kader van hun coachingtraject om een samenwerking op te zetten tussen de politie, de milieudienst, de preventiedienst en enkele handelaars. Communicatie, participatie en handhaving maakten deel uit van hun aanpak:
 
  • Handhaving: hondeneigenaars werden aangesproken en kregen een flyer waar de locaties van de vuilnisbakken op terug te vinden waren en enkele hondenpoepzakjes. Hondeneigenaars die het goede gedrag toonden, werden beloond. Er was de mogelijkheid om een waardebon te winnen bij enkele lokale handelaars.
 
  • Participatie: als burger had je de mogelijkheid om een affiche af te drukken om aan je auto of woning te bevestigen.
 
  • Communicatie: om ruchtbaarheid te geven aan de actie, werd ze op voorhand aangekondigd op sociale media en in de lokale dag- en weekbladen was er een artikel over terug te vinden. Ze communiceerden ook op specifieke doelplaatsen, nl op de drukste wandelwegen installeerden ze plakkaatjes.
 
 

Resultaat

De actie was een succes, bleek uit de monitoring die ze toepasten. Zowel voor als na de acties werd er geteld en opgekuist om een juist beeld te verkrijgen. Er was een daling merkbaar van het aanwezige hondenpoep en gebruikte zakjes. Na de actie was er wel terug een lichte stijging merkbaar, maar deze was nog altijd lager dan het oorspronkelijke cijfer. De problematiek vraagt dus een blijvende aandacht. De actie werd wegens het succes herhaald in verschillende andere wijken in De Haan.
 

Affiche hondenpoep

Ook te kampen met een hondenpoep probleem? Download de affiche hier.