Kies de juiste recipiënten voor je parking
Kenniswijzer > Hotspots > Parkings > Kies de juiste recipiënten voor je parking

Bij de inrichting van afvalrecipiënten op parkings heb je keuze uit tal van materialen en voorzieningen. Hou rekening met het onderhoud en het gebruiksgemak ervan.

Het kan aangewezen zijn om afvalrecipiënten te voorzien, maar het is geen must. Zeker op parkings met minder sociale controle kunnen afvalbakken sluikstorters aantrekken. Maak dus de afweging of vuilnisbakken een meerwaarde zijn en niet meer afval veroorzaken.

 • Als je ervoor kiest om vuilnisbakken te plaatsen, zorg dan voor:
  • voldoende capaciteit: overvolle vuilnisbakken schrikken gebruikers af. Ze willen niet het risico lopen om ander afval aan te raken. Een rug-aan-rug opstelling of twee vuilnisbakken naast elkaar verhoogt de capaciteit. Nog beter is een vuilnisbak met grotere capaciteit. 
  • een aangepaste inwerpopening: een verkleinde inwerpopening voorkomt dat huishoudelijk afval in de vuilnisbak belandt. Kies niet voor té kleine inwerpopeningen. Dan kan het afval de opening blokkeren. 
  • duidelijke communicatie: mensen die niet snel een vuilbak vinden, zijn geneigd afval op de grond te gooien. Communiceer duidelijk dat er een vuilnisbak in de buurt is
  • herkenbare en uniforme recipiënten: Laat vuilnisbakken opvallen door een felle kleur, bij voorkeur met een positieve associatie (groen eerder dan rood) of een banner. Kies voor overal hetzelfde type vuilnisbak. Zo herkennen mensen hem gemakkelijk .
 • Installeer peukentegels of -palen op peukengevoelige plaatsen en zorg ervoor dat ze goed opvallen.
 • Voorzie eventueel nudges (bijvoorbeeld voetstappen naar de vuilnisbak) of andere elementen of boodschappen die gedrag in de goede richting sturen.

Affiches voor parkings

Download hier een staande A3-affiche en roep klanten of bezoekers op om de parking mee proper te houden.