In Lokeren spreken ze de scholieren aan
Kenniswijzer > Handhaving > Aanspreken > In Lokeren spreken ze de scholieren aan

Problematiek

In Lokeren hadden ze een zwerfvuil- en sluikstortproblematiek in het centrum. Dat werd vooral gecreëerd door scholieren tijdens de middagpauze en ‘s morgens voor school.
 
 

Aanpak

Lokeren koos een aanpak op basis van volgende drie pijlers:
 

Infrastructuur

Lokeren zorgde voor een herpositionering van de vuilnisbakken op de doelplaatsen waar dit nodig was. Om jongeren nog sneller de weg te laten vinden naar de vuilnisbak ontwierp IDM bovendien een aantal vrolijk beschilderde vuilnisbakken, die bovendien een leuke rap-melodie laten horen, wanneer jongeren er hun afval in achterlaten.
 

Participatie

Ze zette een domein-overschrijdende samenwerking op die zorgde voor een integrale aanpak.
 

Communicatie

Er werden preventiewandelingen georganiseerd door gemeenschapswachten en leerkrachten of de directie van de betrokken scholen. Het doel van deze wandelingen was het gebruik van de vuilnisbakken te stimuleren en een algemene sensibilisering te doen rond zwerfvuil. Het gaat telkens om de volgende boodschap: "afval hoort in de vuilnisbak thuis." Tijdens de periodes van mei/juni en september/oktober worden de scholieren die hun middaglunch opeten tijdens drie middagpauzes per sessie (een in de lente, een in de herfst) door de deelnemers aan de "zwerfvuilwandelingen" dus gesensibiliseerd.
 
 

Resultaat

  • De actie bracht een verbetering van de netheid op de doelplaatsen teweeg. Er werd geen effectieve telling uitgevoerd, maar wel een inschatting op het algemeen netheidsbeeld.
  • Het effect van de netheidswandelingen blijft nog nazinderen bij de studenten.
  • Gemeenschapswachten blijven ook na de wandelingen jongeren aanspreken.
  • Bij de wissel van het schooljaar is er nieuwe instroom van jongeren. Dit zorgt er voor dat een herhaling van deze acties noodzakelijk is. 
  • Jongeren die meer bewust zijn van afval brengen vaker een eigen brooddoos mee. Dit wordt ook gestimuleerd door de gemeenschapswachten.

 

Meer informatie hierover: