McDonalds Bornem
Kenniswijzer > Hotspots > Wegen > McDonalds Bornem

Context

Langs de N16 in Bornem veroorzaken de klanten van fastfoodrestaurant McDonalds heel wat zwerfvuil langs de weg.
 

Aanpak

In het kader van een project dat zwerfvuil naast Vlaamse gewestwegen onderzoekt, werd daarom ook met het McDonaldsfiliaal een traject doorlopen. Daarbij werd de buitenruimte van de McDonalds rondom aangepakt: geen onbestemde zones, betere positie van afvalbakken, betere verlichting, doorstroming op het terrein, aanpassen groenzones.
 

Evaluatie

Het resultaat van deze actie is dat er nadien veel minder zwerfvuil aangetroffen werd rondom het filiaal van McDonalds.

Communicatie horeca

Als horecazaak kan je onder andere via affiches oproepen om het proper te houden. Mooimakers biedt er alvast een heleboel aan.