Netheid parking truckers te Hazeldonk
Kenniswijzer > Hotspots > Parkings > Netheid parking truckers te Hazeldonk

Problematiek

Parkings zijn er op verschillende locaties en zwerfvuil en sluikstort kunnen er een hardnekkig probleem zijn. De truckersparkings van het Belgisch-Nederlandse bedrijventerrein Hazeldonk-Meer in Hoogstraten en Breda is er ook zo één. Naast de aanpak van zwerfvuil en sluikstort, werd hier in 2014 ook selectieve inzameling van restafval en PMD geïntroduceerd. 

 

Aanpak

Het vijfpijlerproject (vandaag bestaat het zwerfvuilbeleid uit zes pijlers) bestond uit een grensoverschrijdende samenwerking met meerdere projectpartners, namelijk intercommunale IOK, het bedrijventerreinmanagement en de steden Hoogstraten en Breda. Het zwerfvuilproject kreeg de naam Litter Free Transportzone (LIFT). Dit is de naam waaronder Interreg Vlaanderen-Nederland een Europees subsidie heeft toegekend.

Infrastructuur

Extra veegbeurten en zwerfvuil/sluikstortronde werden georganiseerd. Ook 120 nieuwe afvalcontainers voor gescheiden inzameling vonden hun plekje op strategische plaatsen.

Sensibilisering & communicatie

  • Gericht op correct gebruik van de vuilnisbakken: duidelijke en begrijpelijke informatie (inclusief sorteerboodschap) op de containers en op de parkeerterreinen.
  • De mascotte van het project Miss Cleany (een vrouwelijk stripfiguurtje) vraagt de bezoekers het terrein netjes achter te laten: Keep it Clean.
  • Bewegwijzering en wegmarkeringen naar de afvalcontainers
  • Beachvlaggen om de zichtbaarheid van de containers te verbeteren voor vrachtwagenchauffeurs in hun cabines
  • Oproep naar bedrijven om het project te steunen door zichtbaar stickers te plaatsen, op de website informatie te plaatsen en het uitdelen van placemats.
  • Medewerkers die afval ruimen, dragen als ambassadeur hesjes en petten met opdruk  Keep it Clean.

Omgeving

Om de omgeving een properder uitzicht te geven werden de hagen gesnoeid. De sluipwegen werden afgesloten waardoor de sociale controle verhoogd werd.  

 

Participatie

Het enthousiasmeren van de projectpartners was het participatieve luik van het project.

 

Handhaving

Er werd een parkeerverbod ingevoerd op delen van het parkeerterrein zodat men enkel parkeert op locaties met afvalvoorzieningen. Hier werd op gehandhaafd. 

 

Resultaat

Uit cijfers is gebleken dat met de aanpak van dit project het zwerfvuil met 80% is afgenomen (bron). In het algemeen steeg de netheid op het hele terrein sterk, zoals gemeten werd met de netheidsbarometer. Bovendien waren de zwerfvuilstukken die achterbleven beduidend kleiner.

Resultaten netheid Hazeldonk

De selectieve inzameling was ook een succes. Er werd een correcte sortering doorgevoerd en er was sprake van een goede kwaliteit van het ingezamelde PMD.

 

Budget

Het voorzien budget voor Keep it Clean was € 180.000,- De verdeling is als volgt:

  • Stad Hoogstraten en het IOK  € 35.000
  • Gemeente Breda  € 35.000
  • OVAM € 20.000
  • Fonds Europese Interreg Vlaanderen-Nederland IV € 90.000

 

Communicatietoolkit

Heb je interesse om met deze communicatie aan de slag te gaan in het kader van een project in samenwerking met Mooimakers? Neem dan contact op met Mooimakers via info@mooimakers.be.

Bermbord parkings

Met dit bermbord vraag je je omgeving om de parking proper te houden.