Peukenaanpak Roeselare - positief effect peukenpalen
Kenniswijzer > Zwerfvuil > Peuken > Peukenaanpak Roeselare - positief effect peukenpalen

Context  

In 2017 begon Roeselare met het aanpakken van de peukenproblematiek aan het station in kader van een coachingtraject van Mooimakers. Zij testten het effect van peukenpalen. 

 

Aanpak 

Observatie ter bepaling van loopstroken en hotspots: Het traject begon met het monitoren en analyseren van de situatie. De ambtenaar die betrokken was bij het project ging een aantal keer de voorbijgangers in het station observeren:  

  • Hoe lopen ze?  
  • Op welke plekken is er een concentratie van peuken op de grond te vinden?  

Op basis van deze observaties werden er hotspots en loopstroken op een kaart aangeduid.  De ingang van het stationsgebouw was zo’n probleemzone. Er werden 4 loopstroken van 10 meter bepaald ter hoogte van de hoofdingang die samen een vierkant vormen. 

Reiniging en nulmetingen: Zeer grondig poetsen vooraleer je een meting doet is belangrijk. Zeker de eerste keer. De reinigingsdienst verwijderde voor het meetmoment in de afgebakende zone zorgvuldig elke peuk. Voor het monitoren, ging een collega aan de slag met een teller. Om een duidelijk beeld te krijgen van de oorspronkelijke situatie vonden er een aantal nulmetingen plaats. Na elke nulmeting werd er opnieuw grondig gekuist.  

Peukenpalen geflankeerd door een vuilnisbak: Na de laatste nulmeting werd alle informatie grondig geanalyseerd. Op basis van de observaties en de nulmetingen werden er 3 peukenpalen geïnstalleerd.  Elke peukenpaal werd geplaatst in de looplijn van de roker. De locatie van plaatsing gebeurde daar waar tijdens de nulmeting een concentratie van peuken gemeten werd.  Er werd gekozen voor een peukenpaal met een groot opvangoppervlakte opdat ook gehaaste rokende bezoekers van het station er gebruik van zouden maken. De peukenpalen werden geflankeerd door een vuilnisbak. Dit om te voorkomen dat er afval op de opvangoppervlakte zou worden gezet. Na de plaatsing van de peukenpalen werd de vooraf afgesproken zone opnieuw grondig gereinigd. 

 

Evaluatie 

Er werden drie effectmetingen gehouden. Op die manier was er meer kans dat de meting representatief is voor de gemiddelde peukenoverlast op het plein. Na elke effectmeting werd de afgebakende zone opnieuw peukenvrij gemaakt.  Aan de hand van het gemiddelde van de effectmetingen bepaalden zij de graad van verbetering ten opzichte van het gemiddelde van de nulmetingen. Zo kwamen zij op een resultaat van 80% minder sigarettenpeuken dankzij het plaatsen van peukenpalen.

Peukenpalen Roeselare

 

Affiche signalisatie peukenrecipiënt

Naast een goede zichtbaarheid van een peukenrecipiënt, kan duidelijke signalisatie ook altijd helpen om peuken in de vuilnisbak te gooien. Download de signalisatieborden hier.