Rustplaatsen handhaven met camera's
Kenniswijzer > Handhaving > Camera's > Rustplaatsen handhaven met camera's

Context

Rustplaatsen zijn anonieme locaties, waar weinig tot geen sociale controle is. Dit werkt sluikstorten in de hand. Handhaven op sluikstorten op plaatsen met beperkte sociale controle is een mogelijkheid, maar het is niet voor de hand liggend. De kans om iemand op heterdaad te betrappen is gering.

 

Oplossing

Het plaatsen van camera’s op een rustplaats kan een oplossing bieden. Het is wel aangeraden om je camera te plaatsen op een afbakenbare plek, zoals bijvoorbeeld aan de afvalcontainer(s) op de rustplaats. 

Richtlijnen en tips en tricks rond de inzet van camera's vind je terug in de kenniswijzer.

 

Aandachtspunten

Een aantal randbemerkingen bij de inzet van camera’s waar je rekening mee moet houden, zijn de volgende: 

  • Het gebruik van camera’s vergt veel tijd en personeel. De kosten kunnen dus aardig oplopen. Het is belangrijk om op voorhand goed zicht te krijgen op de te verwachten kosten en inkomsten. 

  • Het gebruik van een camera geeft geen garanties op boetes. Camera’s betrappen gemiddeld slechts om de 6 dagen een sluikstorter. De beperkte autonomie en matig nachtzicht van de camera’s zijn onder andere knelpunten. 

  • Camera’s hebben ook een sensibiliserende rol. Daarom adviseren we om uitgebreid te communiceren over de inzet van camera’s. Ook dit heeft een effect op gedragsverandering. Het voorbeeld van de communicatie: “vervuiler u bent gespot” kan je terug vinden in de webwinkel van Mooimakers

 

In de praktijk

  • Slachtafval gedumpt op het kerkhof van Vlierzele: Gemeentearbeiders en de bezoekers van de Vlierzeelse begraafplaats troffen al een tijdje op regelmatige basis slachtafval aan in de sorteerbakken voor verdorde bloemen van de graven en van verwijderde bloempotten. Dankzij de verplaatsbare camera's, die de gemeente en de politie doorlopend op verschillende plaatsen inzet, is de dader herkend en verhoord door de lokale politie. De dader bleek niet aan zijn proefstuk toe. Voor dit sluikstort heeft de politie een proces-verbaal inzake ‘sluikstort’ opgesteld dat wordt overgemaakt aan het parket. 
  • Sluikstorters betrapt aan het kerkhof in Scherpenheuvel: De politiezone Demerdal heeft aan de glasbolsite aan het kerkhof in Scherpenheuvel drie sluikstorters kunnen identificeren. De sluikstorters zijn gevonden door de beelden van de mobiele bewakingscamera van de politie.  
  • Coachingproject Interza en Incovo: Tijdens het coachingtraject met Mooimakers werden onder andere de rustplaatsen aangepakt. Doel was het sluikstorten van huisvuil in de containers op de begraafplaats te verminderen. Hiertoe werden meerdere maatregelen genomen, één daarvan was het inzetten van camera’s om sluikstorters te betrappen en te identificeren. Tussen 16 en 30 april 2018 werd een mobiele camera geplaatst op de rustplaatsen van Peutie en Koningslo. Een aantal overtreders werd betrapt. 

 

Vervuiler u bent gespot