Schoten pakt rondslingerende pizzadozen langs snoeproute aan
Kenniswijzer > Zwerfvuil > Verpakkingen > Schoten pakt rondslingerende pizzadozen langs snoeproute aan

Situering 

De gemeente Schoten wou de her en der rondslingerende pizzadozen uit het straatbeeld krijgen. Vooral bij mooi weer en na lunchmomenten liep het soms op bepaalde plaatsen de spuigaten uit. Het was een doorn in het oog van de gemeenschapswachten en reinigingsdiensten. Schoten sloeg de handen in elkaar met Mooimakers om tot een oplossing te komen.

Integrale aanpak 

Alvorens maatregelen te nemen, was het belangrijk dat de situatie in Schoten duidelijk in kaart werd gebracht. Hoeveel pizzadozen en waar en wanneer deze vooral rondslingerden, werd bijgehouden door de milieudienst. De gemeenschapswachten lieten weten dat het probleem zich vooral manifesteerde op voornamelijk drie hotspots. Deze drie hotspots lagen op een zogenaamde snoeproute. In Schoten was dit de as dwars door het centrum vanaf het Atheneum over de Paalstraat en langs nog meer scholen tot aan de plaatselijke bibliotheek. De zithoek daar geldt vaak als ‘terminus’ voor jongeren tijdens middag- en andere pauzes. De jongeren kopen onderweg versnaperingen en eten die daar dan rustig op. Ook het park en enkele zitbanken in de Paalstraat zijn geliefkoosde lunchplekken. Deze locaties werden dan ook een hele maand opgevolgd. 

De grote boosdoener voor de rondslingerende pizzadozen bleek de grootte van de inwerpopening van de reguliere vuilnisbakken in Schoten te zijn. De inwerpopeningen van de vuilnisbakken waren niet aangepast om er pizzadozen in weg te werpen.

Schoten besloot tijdelijke pizzavuilnisbakken te installeren met flankerende communicatie. Zo’n aangepaste pizzavuilnisbak, in Schoten ook wel pizzapunt genoemd, is een grote container met bovenaan een grote vulopening. De technische dienst zorgde voor de pizzapunten, de communicatiedienst ontfermde zich over de flankerende communicatie. Dit waren stickers die op de containers aangebracht werden. De gemeenschapswachten spraken op hun beurt de jongeren sensibiliserend aan. De lokale pizzahandelaar speelde ook zijn rol in het verhaal. Hij vroeg zijn cliënteel om de pizzadozen in de pizzapunten te deponeren. 

Pizzapunt

Resultaat 

Uit de impactmetingen die Schoten ondernam, bleek dat het aantal rondslingerende pizzadozen op de hotspots sterk daalde.

Pizzapunten Schoten

Uit de vullingsgraden van de pizzapunten konden ze dan weer afleiden dat deze erg goed en frequent gebruikt werden. Uit de metingen kon ook afgeleid worden dat de vullingsgraad van de pizzapunten in relatie stond met de promoties van de lokale pizzahandelaar. De ledigingsfrequentie werd dan ook daaraan aangepast. Door het positieve resultaat van de pizzapunten, bekijkt Schoten hoe ze deze oplossing structureel in het vuilnisbakkenbestand kan opnemen.