Snoeproute - Infrastructuur
Kenniswijzer > Scholen en verenigingen > Snoeproute > Snoeproute - Infrastructuur

Opzet

Deze module bevat maatregelen tegen zwerfvuil langs een snoeproute.  Hierbij wordt vertrokken van een integraal beleid dat stoelt op zes pijlers:   

1. Infrastructuur

2. Omgeving

3. Sensibilisering en communicatie

4. Participatie

5. Handhaving

6. Preventie

Daarnaast beschrijft de module de impact van de opgenomen maatregelen en verwijst ze naar goede praktijkvoorbeelden. Deze module gaat over snoeproutes. Een snoeproute is een route die jongeren afleggen tussen de school, club of vereniging en haltes van openbaar vervoer, het park, omliggende snackzaken, winkels … Op deze route veroorzaken de jongeren zwerfvuil met verpakkingen van hun lunchpakket of van snacks die ze onderweg kopen. 

Monitoring van snoeproutes is het sluitstuk. Dit doen we om de netheid langs de snoeproutes op te volgen en te kunnen (bij)sturen.

In dit artikel staan we stil bij de pijler infrastructuur.

Pijler infrastructuur

Basis in orde

Neem de pijlers infrastructuur en omgeving onder de loep om na te kijken of de basis wel in orde is. Zo is het belangrijk om te kijken waar de vuilnisbakken staan, hoeveel er staan en welk type vuilnisbak dat er staat. Het verbeteren van de netheid, zichtbaarheid, bereikbaarheid, capaciteit en aantrekkelijkheid van de vuilnisbakken kan al snel leiden tot een beter gebruik ervan.

Controleer ook of de vuilnisbakken niet al te vaak vol zitten, wat resulteert in bijplaatsingen. Als dat het geval is, kan een meer frequente lediging op bepaalde momenten (bv. bij mooi weer of net voor de middagpauze op een lunchplek) veel problemen voorkomen. 

In Kontich zorgde het herpositioneren van de vuilnisbak al voor een enorme verbetering van de openbare netheid.

Recipiënten voor PMD of pizzadozen

Indien er veel plastic flessen en blikjes in de vuilnisbak en in de omgeving liggen, kan het interessant zijn om vuilnisbakken voor PMD te plaatsen naast de straatvuilnisbakjes voor restafval. Daarbij plaats je de straatvuilnisbak voor restafval op de gemakkelijkst bereikbare plek met daarnaast de straatvuilnisbak voor PMD. Met de kleur van de vuilnisbak en duidelijk aangebrachte sorteerregels zorg je ervoor dat voorbijgangers goed sorteren. Voor een optimale zuiverheid van PMD is het aan te raden te werken met een aangepaste ronde inwerpopening voor de straatvuilnisbak bestemd voor PMD.

Op sommige snoeproutes is er een pizzeria gevestigd en slingeren er bij goed weer pizzadozen bij nabijgelegen bankjes. Pizzadozen geraken moeilijk door de inwerpopening van een klassieke vuilnisbak. Het plaatsen van (tijdelijke) straatvuilnisbakken met aangepaste inwerpopening kan hiervoor een oplossing zijn.

In Schoten en Menen hadden ze te kampen met pizzadozen als zwerfvuil. Dit losten ze op door zo'n pizzavuilnisbak te installeren.