Snoeproute - Infrastructuur
Kenniswijzer > Scholen en verenigingen > Snoeproute > Snoeproute - Infrastructuur

Opzet

Een doelplaatsenmodule voor snoeproutes bevat maatregelen tegen zwerfvuil en sluikstorten langs de snoeproute.  Hierbij wordt steeds vertrokken van een integraal beleid dat stoelt op vijf pijlers:   

1. Infrastructuur

2. Omgeving

3. Sensibilisering en communicatie

4. Participatie

5. Handhaving

Daarnaast wordt ook de impact van de opgenomen maatregelen beschreven en wordt er verwezen naar goede praktijkvoorbeelden. Deze module bevat maatregelen, informatie over hun impact en praktijkvoorbeelden voor de doelplaats snoeproute

Monitoring van snoeproutes is het sluitstuk. Dit doen we om de netheid langs de snoeproutes te kunnen (bij)sturen.

In dit artikel staan we stil bij de pijler infrastructuur.

 

Pijler infrastructuur

Basis in orde

Neem de pijlers infrastructuur en omgeving onder de loep om na te kijken of de basis wel in orde is. Zo is het belangrijk om te kijken waar de vuilnisbakken staan, hoeveel er staan en welk type vuilnisbak dat er staat. Het verbeteren van de netheid, zichtbaarheid, bereikbaarheid, capaciteit en aantrekkelijkheid van de vuilnisbakken kan al snel leiden tot een beter gebruik ervan.

Recipiënten voor PMD of pizzadozen

Indien er veel plastic flessen en blikjes in de vuilnisbak en in de omgeving liggen, kan het interessant zijn om vuilnisbakken voor PMD te plaatsen naast de straatvuilnisbakjes voor restafval. Daarbij plaats je de straatvuilnisbak voor restafval op de gemakkelijkst bereikbare plek met daarnaast de straatvuilnisbak voor PMD. Met de kleur van de vuilnisbak en duidelijk aangebrachte sorteerregels zorg je ervoor dat voorbijgangers goed sorteren. Voor een optimale zuiverheid van PMD is het aan te raden te werken met een aangepaste ronde inwerpopening voor de straatvuilnisbak bestemd voor PMD. Op sommige snoeproutes is er een pizzeria gevestigd en slingeren er bij goed weer pizzadozen bij nabijgelegen bankjes. Pizzadozen geraken moeilijk door de inwerpopening van een klassieke vuilnisbak. Het plaatsen van (tijdelijke) straatvuilnisbakken met aangepaste inwerpopening kan hiervoor een oplossing zijn.

Doelplaatsenmodule snoeproute

Hier kan je de volledige doelplaatsenmodule voor een snoeproute downloaden.

Downloaden (pdf)