Sorteren en aanpak zwerfvuil op een bedrijventerrein
Kenniswijzer > Bedrijven en handelaars > Algemeen > Sorteren en aanpak zwerfvuil op een bedrijventerrein

Vlamingen zijn thuis kampioen in sorteren, maar onderweg en buitenshuis kan het nog beter. Een bedrijventerrein bijvoorbeeld is zo'n zwerfvuilgevoelige locatie. Denk aan losvliegende elementen in een stockageruimte op een buitenterrein, wegwaaiende verpakkingen tijdens het laden en lossen van voertuigen...

Mooimakers werkte daarom een integrale aanpak rond het vijf-pijlerbeleid uit. Daarnaast lag er ook een belangrijke focus op het buitenhuis sorteren van het afval. Deze integrale aanpak wordt weergegeven in een handig draaiboek. Hier geven we in grote lijnen het draaiboek weer. Een printversie kan je onderaan deze pagina downloaden.

Analyse: situatieschets en problematiek

Vooraleer je aan de slag kan, is het essentieel om het probleem in kaart te brengen. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om:

 • het terrein in kaart te brengen,
 • af te spreken met het lokaal bestuur wie welke verantwoordelijkheden heeft,
 • een werkgroep met stakeholders op te richten,
 • de situatie rond het sorteren en het zwerfvuil op het terrein in kaart te brengen.

Bedrijventerrein

Aan de slag

Na de analysefase kan er aan de slag gegaan worden met de verzamelde informatie:

 • Stel een engagementsverklaring op en laat deze tekenen door de betrokken partijen.
 • Sorteer het afval.
 • Sta als bedrijf even stil bij zwerfvuil op het eigen terrein en probeer afval te vermijden (denk bv. aan wegwaaiende elementen bij het laden en lossen van voertuigen).
 • Stel een sorteer- en zwerfvuilpreventiebeleid op en communiceer dit naar je personeel en bezoekers.

Aanpak zwerfvuil

Communicatie

Het is belangrijk om duidelijk en eenvormig te communiceren naar bezoekers en medewerkers. Het moet duidelijk zijn wat van hen verwacht wordt.

In de webwinkel van Mooimakers vind je heel wat communicatiemateriaal terug. 

Infrastructuur

Plaats een afvaleiland per bedrijf om afval van personeel en bezoekers selectief in te zamelen. Plaats daarnaast afvaleilanden op gecontroleerde plaatsen op het terrein.

Omgeving en participatie

Vuil trekt vuil aan. Een nette omgeving is van belang om (de aangroei) van zwerfvuil te voorkomen.

 • Keer letterlijk voor eigen deur: probeer een straal van 25 meter consequent proper te houden. 
 • Let op te hoge begroeiing: plekken met weinig sociale controle worden makkelijk doelplaatsen voor zwerfvuil en (vooral) sluikstort.
 • Organiseer en neem deel aan opruimacties. Tijdens de Lenteschoonmaakactie van Mooimakers (maart – april) kan je je personeel oproepen om mee op te ruimen.

Controle en monitoring

Een project stopt niet bij het installeren van de communicatie en de afvaleilanden. Meten is weten. Daarom is het belangrijk per kwartaal data te rapporteren over selectieve inzameling en de toestand van aanwezig zwerfvuil. Probeer daarnaast personeel en bezoekers positief aan te spreken op hun zwerfvuilgedrag. 

Het uitgebreide draaiboek rond bedrijventerreinen vind je hier terug.

Draaiboek bedrijventerreinen

Download hier het draaiboek om je bedrijventerrein aan te pakken en zwerfvuil- en sluikstortvrij te maken.

Downloaden (pdf)