Studie aanpassing pizzadozen met plooilijnen - UHasselt
Kenniswijzer > Zwerfvuil > Verpakkingen > Studie aanpassing pizzadozen met plooilijnen - UHasselt

Momenteel vormen pizzadozen dikwijls een probleem als zwerfvuil doordat een pizzadoos vaak niet in de opening van een vuilnisbak past. Mooimakers vroeg om de aanbreng van twee plooilijnen te onderzoeken om op die manier de doos na gebruik te kunnen verkleinen.

De haalbaarheid werd getest op basis van specifieke karakterieken. Een vergelijkend onderzoek uitgevoerd op de traditionele pizzadoos t.o.v. het nieuwe concept met plooilijnen. Dit gebeurde onder standaardcondities en onder condities van een doos met warme pizza in.

Testomstandigheden: 3 situaties

  • Pizzadozen zonder plooilijnen onder standaardomstandigheden = zonder pizza
  • Pizzadozen met plooilijnen onder standaardomstandigheden
  • Pizzadozen met plooilijnen onder geconditioneerde omstandigheden = met pizza simulatie

Conclusies studie

De conclusie die uit de studie getrokken kon worden was de volgende:

  • Het aanbrengen van plooilijnen betekent geen significante verzwakking. 
  • De dozen met plooilijnen behouden dezelfde functies.
  • Grootste verzwakking wordt veroorzaakt door het plaatsen van de pizza, maar zoals hierboven aangegeven was dit niet significant.

Het aanbrengen van plooilijnen in de doos, heeft dus geen significante impact op de kwaliteit en de verwachte functie van de doos. Het zorgt er wel voor dat de pizzadoos beter in de opening van een vuilnisbak past gezien de pizzadoos op een eenvoudige manier verkleind kan worden na de consumptie van de pizza.

Pizzadoos verkleinen na consumptie

Om er voor te zorgen dat de pizzadoos beter in de vuilnisbak past, kan de consument de onderstaande procedure volgen zodat de doos kleiner wordt en in de inwerpopening past.

  1. Deksel afscheuren langs scheurlijn.
  2. Deksel plooien op de plooilijnen (in 3) : past in opening restfractie.
  3. Bodem plooien op de plooilijnen (in 3) : past in opening restfractie.
 

Om deze manier van plooien te faciliteren, breng je best plooi-instructies aan op de doos zelf. Zorg dat de scheur – en plooilijnen gemarkeerd zijn met een specifieke kleur zodat deze goed opvallen. 

Tijdens de Empack beurs in oktober 2021, stelden Mooimakers en UHasselt de studie voor. De presentatie vind je hier terug. 

 

Infofiche 'Pizzadozen in het zwerfvuil'

Download hier de infofiche met handige tips hoe je kan vermijden dat pizzadozen zwerfvuil worden. 

Downloaden (pdf)