Studie gedragsbeïnvloeding bij snoeproutes - Nederland Schoon
Kenniswijzer > Scholen en verenigingen > Snoeproute > Studie gedragsbeïnvloeding bij snoeproutes - Nederland Schoon

Nederland Schoon heeft onderzocht hoe zwerfvuil aangepakt kan worden op snoeproutes. Hun aanpak zet vooral in op communicatie op de route zelf om onbewuste gedragsverandering te bekomen.

Studie naar communicatiestrategieën

De studie die Nederland Schoon liet uitvoeren en die uitgerold werd als pilootproject in verschillende Nederlandse gemeenten veronderstelt dat leerlingen onbewust zwerfvuil veroorzaken. Ze geloven in een grotere effectiviteit door in te zetten op onbewuste gedragsbeïnvloeding. Het nieuwe gedrag kan zorgen voor een andere houding en dit kan leiden tot nieuwe kennis. Dit is dus een andere manier van werken dan in te zetten op bijvoorbeeld educatie waarbij er bewust kennis wordt aangebracht bij de leerlingen waarvan men hoopt dat deze een bewuste gedragsverandering creëren.

Er zijn twee type van strategieën die leiden tot onbewuste gedragsbeïnvloeding.

  • Enerzijds zijn er strategieën die informatie geven om het gewenste gedrag te stimuleren
  • anderzijds zijn er strategieën die de omgeving aanpassen.

Een overzicht van deze strategieën en hoe deze toe te passen vind je in de studie.

Pilootproject

Op basis van deze strategieën werd er een pilootproject opgestart in verschillende Nederlandse gemeenten waar verschillende interventiemaatregelen werden uitgetest. Afvalbakken op de route werden voorzien van een sticker en daar op de route waar er geen vuilnisbakken stonden werden er borden bevestigd die aangaven dat er over 50 m een vuilnisbak staat. Ook bij de school en bij de horecazaken en winkels werd er communicatie voorzien.

Resultaat

De hoeveelheid zwerfvuil werd gemonitord en deze aanpak levert een afname van de hoeveelheid zwerfvuil met 50%. Op de website van Nederland Schoon lees je meer over de zwerfvuilaanpak van snoeproutes en kan je een plan van aanpak downloaden.

Snoeproute  Ndl Schoon