Snoeproute - Communicatie
Kenniswijzer > Scholen en verenigingen > Snoeproute > Snoeproute - Communicatie

Opzet

Een doelplaatsenmodule voor snoeproutes bevat maatregelen tegen zwerfvuil en sluikstorten langs de snoeproute.  Hierbij wordt steeds vertrokken van een integraal beleid dat stoelt op vijf pijlers:   

1. Infrastructuur

2. Omgeving

3. Communicatie en sensibilisering

4. Participatie

5. Handhaving

Daarnaast wordt ook de impact van de opgenomen maatregelen beschreven en wordt er verwezen naar goede praktijkvoorbeelden. Deze module bevat maatregelen, informatie over hun impact en praktijkvoorbeelden voor de doelplaats snoeproute

Monitoring van snoeproutes is het sluitstuk. Dit doen we om de netheid langs de snoeproutes te kunnen (bij)sturen.

In dit artikel staan we stil bij de pijler communicatie.

 

Pijler communicatie

Met communicatie kan je de aandacht vestigen op de vuilnisbakken op de snoeproute en de norm benadrukken dat afval in de vuilnisbak hoort. Nederland Schoon heeft onderzocht hoe zwerfvuil aangepakt kan worden op snoeproutes. Hun aanpak zet vooral in op communicatie op de route zelf om onbewuste gedragsverandering te bekomen. Meer lezen over de studie kan je hier.

 

Stappenplan snoeproute communicatie

  • Plaats posters / borden bij de school, supermarkt en/of snackbar die wijzen op het gebruik van de afvalbakken.
  • Plaats borden op snoeproutes die verwijzen naar afvalbakken (pijl, aantal meter)
  • Plak op afvalbakken op de snoeproute een sticker die ‘actief’ het goede gedrag laat zien en die bedankt.
  • Zorg voor een uniforme uitstraling van de verschillende posters/borden/stickers.
  • Organiseer een themales rond afval en zwerfvuil op school.
  • Voer een nulmeting en effectmetingen uit.
Doelplaatsenmodule snoeproute

Hier kan je de volledige doelplaatsenmodule voor een snoeproute downloaden.

Downloaden (pdf)