Subsidies via OVAM
Kenniswijzer > Zwerfvuil > Beleid > Subsidies via OVAM

De OVAM biedt financiële ondersteuning aan lokale besturen voor bepaalde investeringen in het kader van zwerfvuil- en sluikstortbeleid. Die ondersteuning werd recent aangepast. De krachtlijnen vind je hieronder terug.

 

Aankoop van afvalbakken of andere recipiënten

Een verhoging van de subsidie voor de aankoop van afvalbakken. Momenteel bedraagt het subsidieerbaar bedrag 200 euro per afvalbak. Dit wordt verhoogd tot een subsidieerbaar bedrag van 4 euro/liter met een maximum van 600 euro per afvalbak. In 2014 werd het subsidieerbaar bedrag beperkt tot 200 euro overeenkomend met een afvalbak van ongeveer 50 liter. In de praktijk, zeker in stedelijke gebieden, heeft de afvalbak een inhoud van om en bij de 100 liter. Met de verhoging tot max. 4 euro per liter komt het subsidieerbaar bedrag veel meer in de buurt van de werkelijke kostprijs. Het maximaal subsidieerbaar bedrag voor recipiënten specifiek voor peuken en hondenpoep wordt om dezelfde redenen verhoogd naar respectievelijk 100 euro en 200 euro per recipiënt.

 

Voorzieningen ter ondersteuning van zwerfvuil- en sluikstortbeleid

Diverse voorzieningen ter ondersteuning van het zwerfvuil- en sluikstortbeleid komen in aanmerking voor subsidiëring. Voorbeelden van voorzieningen zijn camera-installaties, afvalcontainers voor het afzonderlijk bijhouden van ingezameld sluikstort en zwerfafval met het oog op een betere monitoring ervan, afvalzuigers, kleine handstofzuigers/-bladblazers. Veegwagens komen niet in aanmerking voor subsidies.

Het maximaal subsidieerbare bedrag voor een gemeente is €10.000 per 25.000 inwoners. Gemeenten van minder dan 25.000 inwoners hebben recht op 10.000 euro.

Voor beide vormen van subsidiëring geldt dat:

  • de minimum netto-investering per aanvraag 5.000 euro bedraagt;
  • het subsidiepercentage 50% van het subsidieerbaar bedrag bedraagt.

 

Subsidie innovatieve projecten

De OVAM subsidieert jaarlijks (inter)gemeentelijke projecten die op een innovatieve manier aan de slag gaan met duurzaam materialenbeheer in de praktijk.