Subsidies via OVAM
Kenniswijzer > Zwerfvuil > Beleid > Subsidies via OVAM

De OVAM biedt financiële ondersteuning aan lokale besturen voor bepaalde investeringen in het kader van zwerfvuil- en sluikstortbeleid. De krachtlijnen vind je hieronder terug. 

Per subsidieaanvraag bedraagt het minimumbedrag van de kosten die in aanmerking komen voor subsidiëring 15.000 euro. Het subsidiepercentage bedraagt 50% van de totale kosten.

Aankoop van afvalbakken of andere recipiënten

Voor de aankoop van straatvuilnisbakken, hondenpoep- of peukenrecipiënten kan je subsidies aanvragen. Blikvangers komen niet in aanmerking.

Het maximumbedrag van de kosten die in aanmerking komen voor de subsidiëring bedraagt:

Camera-installaties en afvalzuigers

Ook voor camera’s in de strijd tegen sluikstort en afvalzuigers heb je recht op subsidies. Het maximumbedrag van de kosten voor de camera-installaties en de afvalzuigers die in aanmerking komen voor subsidiëring bedraagt 15.000 euro per begonnen schijf van 25.000 inwoners.

Subsidie innovatieve projecten

De OVAM subsidieert jaarlijks (inter)gemeentelijke projecten die op een innovatieve manier aan de slag gaan met duurzaam materialenbeheer in de praktijk.