Subsidies via OVAM
Kenniswijzer > Veeg- en vuilnisbakkenplan > Veegplan > Subsidies via OVAM

De OVAM biedt financiële ondersteuning aan lokale besturen voor bepaalde investeringen in het kader van zwerfvuil- en sluikstortbeleid. De krachtlijnen vind je hieronder terug.

Belangrijk: je kan enkel subsidies krijgen als je de aanvraag indient bij OVAM vóórdat je overgaat tot de aanbesteding en de aankoop! Contacteer dus eerst subsidies@ovam.be en pas na goedkeuring kan je de overheidsopdracht opstarten.
 

Aankoop van afvalbakken of andere recipiënten

Het subsidieerbaar bedrag bedraagt 4 euro/liter met een maximum van 600 euro per afvalbak. Het maximaal subsidieerbaar bedrag voor recipiënten specifiek voor peuken en hondenpoep is respectievelijk 100 euro en 200 euro per recipiënt.

 

Voorzieningen ter ondersteuning van zwerfvuil- en sluikstortbeleid

Diverse voorzieningen ter ondersteuning van het zwerfvuil- en sluikstortbeleid komen in aanmerking voor subsidiëring. Voorbeelden van voorzieningen zijn camera-installaties, afvalcontainers voor het afzonderlijk bijhouden van ingezameld sluikstort en zwerfafval met het oog op een betere monitoring ervan, afvalzuigers, kleine handstofzuigers/-bladblazers. Veegwagens komen niet in aanmerking voor subsidies.

Het maximaal subsidieerbare bedrag voor een gemeente is €10.000 per 25.000 inwoners. Gemeenten van minder dan 25.000 inwoners hebben recht op 10.000 euro.

Voor beide vormen van subsidiëring geldt dat:

  • de minimum netto-investering per aanvraag 5.000 euro bedraagt;
  • het subsidiepercentage 50% van het subsidieerbaar bedrag bedraagt.

 

Subsidie innovatieve projecten

De OVAM subsidieert jaarlijks (inter)gemeentelijke projecten die op een innovatieve manier aan de slag gaan met duurzaam materialenbeheer in de praktijk.