Voorkom sluikstort op je rustplaats
Kenniswijzer > Hotspots > Rustplaatsen > Voorkom sluikstort op je rustplaats

Context

Rustplaatsen zijn anonieme locaties, waar weinig tot geen sociale controle is. Dit werkt sluikstorten in de hand.  Sluikstorten op rustplaatsen gaat van het achterlaten van allerhande afval (huisvuilzakken, slachtafval, meubilair, restafval, lege flessen en bidons, …) op het terrein van de rustplaats tot het dumpen van huisvuil in de op de rustplaats aanwezige vuilnisbakken.

 

Oplossing

Hier onder vind je een aantal tips om zwerfvuil en sluikstort op rustplaatsen te voorkomen. 

  • Zorg voor een mooi aangelegde en goed onderhouden rustplaats. Dit heeft een positieve invloed op de algemene netheid van de rustplaats. 

  • Hou de rustplaats proper. Een propere omgeving heeft een positieve invloed.

  • Om ‘vervuiling trekt meer vervuiling aan’ te voorkomen, ruimen reinigingsdiensten sluikstorten en rondslingerend zwerfvuil best zo snel mogelijk op. 

  • Communiceer duidelijk over de sorteerregels die van toepassing zijn op de rustplaats. Lees hiervoor ook het artikel "Communicatie tegen zwerfvuil op begraafplaatsen".

  • Gebruik pictogrammen om aan te duiden welke fracties in welke vuilnisbak/afvalcontainer horen.

  • Voorzie de juiste vuilnisbak op de juiste plaats. Lees hiervoor ook het artikel "Afvalrecipiënten op begraafplaatsen". 

  • Overweeg om de vuilnisbakken/afvalcontainers te verplaatsen of te verwijderen indien er aanhoudend sluikstort in of naast de vuilnisbak(ken)/afvalcontainer(s) wordt aangetroffen. 

  • Roep burgers/bezoekers met een sensibiliserende boodschap op om geen afval achter te laten op de rustplaats.

  • Indien je cameratoezicht bij herhaaldelijk sluikstorten voorziet, communiceer daar dan duidelijk over.   

  • Maak gebruik van nudging-elementen: afstandspijlen tot aan de vuilnisbak of voetstappen die de richting aangeven naar de vuilnisbak

Affiche 'Hou het proper'

Bied je gescheiden inzameling aan? Hang dit bord boven de vuilnisbakken en vraag zo om goed te sorteren.