Een Mooimaker worden kost je amper 5 minuten

Je eigen stoep proper houden is een mini-inspanning met maxi-resultaat. Even het rondslingerend afval oprapen is zo gebeurd en geeft je meteen een goed gevoel. En als we met z’n allen voor eigen deur vegen, is de hele straat schoon. 

Registreer jouw engagement op onze website en maak zo jouw Propere Stoep kenbaar aan al je buren!

Zij geven het voorbeeld!

WCD
Nieuws

World Cleanup Day 2022

Groepsfoto Cargovil
Nieuws

Cargovil bedrijvenzone deed mee aan de Lenteschoonmaak

Kortemark Lenteschoonmaak
Nieuws

Kortemark promoot de Lenteschoonmaak met Mooimakers als mascotte

McDo
Nieuws

McDonald's in Gent zet werknemer in tegen zwerfvuil

Stoep geregistreerd? Aan de slag!

We ondersteunen je graag met opruim- en communicatiemateriaal!

Veelgestelde vragen

Wie/wat is Mooimakers?

Mooimakers is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. De OVAM is verantwoordelijk voor het afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid in Vlaanderen. Fost Plus is verantwoordelijk voor de inzameling en recyclage van huishoudelijke verpakkingen in België. De lokale overheden zijn verantwoordelijk voor de openbare netheid en zijn verenigd in de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVG). 

Wat Mooimakers precies doet, vind je terug op deze pagina

Ik wil een melding maken van sluikstort/zwerfvuil in mijn gemeente of stad. Waar kan ik terecht?

Dergelijke meldingen moeten aan de stad of gemeente bezorgd worden. Zij sturen dan zo snel mogelijk een team op pad om het sluikstort of zwerfvuil op te ruimen. 

De meeste steden en gemeenten hebben een formulier op hun website waar je sluikstort of zwerfvuil kan melden. Neem dus zeker een kijkje op de website van jouw stad of gemeente.

Waarom voeren we geen statiegeld in als oplossing tegen zwerfvuil?

In Vlaanderen werken we momenteel niet rond statiegeldsystemen aangezien dit op dit moment geen deel uitmaakt van het Vlaamse beleid. De invoering van statiegeld als inzamelsysteem is een politieke beslissing. In 2018 keurde de Vlaamse Regering een verpakkingsplan 2.0 goed waarin doelstellingen zijn opgenomen m.b.t. verpakkingen en het verpakkingsbeleid. Dit wordt momenteel uitgevoerd. 

Een statiegeldsysteem kan ervoor zorgen dat er minder flesjes en blikjes op straat belanden maar een oplossing voor al het zwerfvuil is het sowieso niet. Vanuit Mooimakers blijven wij dus werken aan een integrale aanpak en streven we naar een gedragsverandering. 

Waarom zetten we niet meer camera's in tegen zwerfvuil en sluikstort?

Camera's zijn zeker een handig hulpmiddel in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort en maken deel uit van onze integrale aanpak, maar zijn geen allesomvattende oplossing. Daarom blijven sensibilisering en gedragsverandering een belangrijke pijler in onze aanpak. 

Daarnaast moeten camera's aan erg strenge reglementeringen voldoen, er hangt ook een serieus budget aan vast. Los van de aankoop van het materiaal zelf, moeten de camera's regelmatig onderhouden worden en moet er personeel ingezet worden om de beelden te bekijken en waar mogelijk, daders te identificeren. 

Vanuit Mooimakers blijven wij dus werken aan een integrale aanpak en streven we naar een gedragsverandering.