Nieuws & Inspiratie

De inzet voor de handhaving tegen zwerfvuil en sluikstort in Mol was groot in 2023

Sluikstort Mol

De inzet voor de handhaving tegen zwerfvuil en sluikstort in Mol was groot in 2023. De onbemande zwerfvuilcamera in de gemeente kon maar liefst 92 sluikstorters op heterdaad betrappen. Daarnaast gingen medewerkers van OVAM 43 dagen op pad, waarbij ze 263 bestuurlijke vaststellingen opmaakten. 236 daarvan waren voor het weggooien van sigarettenpeuken op het openbaar domein.

De gemeente Mol bindt al langer de strijd aan met sluikstort en zwerfvuil. Behalve op zondag kan je alle dagen je afval kwijt in één van de recyclageparken. Glas- en kledingcontainers werden als traditionele hotspots voor sluikstort enkele jaren geleden verwijderd en vervangen door ophaalrondes aan huis. Daarnaast zijn er ook bijzonder veel vuilnisbakken in het straatbeeld die regelmatig gemonitord en leeggemaakt worden. En als dat nog niet genoeg was, telt de gemeente ook honderden netheidsverantwoordelijken. Dat zijn verenigingen en individuele vrijwilligers die tegen vergoeding regelmatig op pad gaan om straten en pleinen afvalvrij te maken.

HH Mol 2

In Mol zijn ze van mening dat wie hardleers blijft, het maar moet voelen. Dankzij het GAS-reglement kunnen ze vastgestel­de overtredin­gen efficiënt bestraffen.

Camera’s

Maar helaas is het nog niet genoeg. In 2023 moest de gemeente bijna honderd sluikstorters beboeten. Ook kregen zo’n 250 mensen die zwerfvuil achterlieten een boete aan hun been. In Mol beschikken ze over twee onbemande sluikstortcamera’s. Deze worden wisselend op verschillende locaties opgehangen. Ze focussen zich daarbij op gekende hotspots voor sluikstorten. In 2023 konden ze 92 daders op beeld vastleggen. In 30 procent van de vaststellingen bleef de dader jammer genoeg onbekend. De daders kregen allemaal een boete tussen de 50 tot 300 euro afhankelijk van de hoeveelheid afval, de plaats van het sluikstort en of er sprake is van herhaling. Daarnaast kregen ze ook nog een factuur voor de opruimingskosten.

HH Mol

Sigarettenpeuken

In de strijd tegen zwerfvuil werkt het gemeentebestuur dan weer samen met OVAM. In 2023 waren deze handhavers van OVAM 43 dagen aanwezig in de gemeente. In totaal stelden zij 263 bestuurlijke vaststellingen op, waarvan 236 voor het weggooien van peuken op het openbaar domein. In vijf gevallen verleende de politie bijstand omdat er sprake was van agressie of mensen die zich niet wensten te identificeren.

Alle vaststellingen werden opgevolgd door de aangestelde ambtenaar. In de overgrote meerderheid van de gevallen leidde dit tot een boete, met uitzondering van enkele dossiers waarbij de identiteit onvolledig of foutief bleek of waarbij de bestuurlijke vaststellingen onvolledig waren. In vijf gevallen besliste de sanctionerend ambtenaar om na zorgvuldige overweging niet te beboeten. Opvallend feit was dat in tien dossiers de overtreders minderjarig waren. In dat geval volgde een gesprek met de ouders en de minderjarige over de feiten en wordt bekeken hoe het foutieve gedrag kan worden bijgestuurd. Als dit positief verliep, volgde er geen boete.

Mol deed ook mee aan de Week van de Handhaving op zwerfvuil en sluikstort. Zie hier de reportage op RTV