Nieuws & Inspiratie

Inzet zwerfvuilhandhavers OVAM tijdens de Ronde van Vlaanderen

Koppenberg

Maak van Vlaanderens mooiste ook de properste!” Met deze oproep richtten Flanders Classics, de deelnemende lokale besturen, Mooimakers en de OVAM zich naar wielerliefhebbers die langs het parcours van de Ronde van Vlaanderen stonden om er een propere afvalarme en zwerfvuilvrije editie van te maken. Naast de nodige sensibilisering via eco-teams en communicatiemateriaal, werd er ook volop ingezet op handhaving.

Tijdens de Ronde van Vlaanderen werden de zwerfvuilhandhavers van de OVAM ingezet om overtredingen op het politiereglement omtrent zwerfvuil en hondenpoep vast te stellen. Naast sensibilisering, infrastructuur en eco-teams werd er ingezet op handhaving als sluitstuk van een integrale zwerfvuil-aanpak. Het afval dat achterbleef liep al een aantal jaren de spuigaten uit. De organisatie wou dat het gedaan was.

De zwerfvuilhandhavers werden zowel zaterdag als zondag met 4 teams van 2 personen ingezet om te handhaven. Zaterdag waren er 2 teams aanwezig in Geraardsbergen en 2 teams in Oudenaarde. Zondag waren alle handhavers actief in Oudenaarde. De handhavers waren vooral in de stadskernen en de aankomstzone aanwezig. Zondag werden de teams gespreid ingezet in 3 verschillende zones, daar hoorde de Koppenbergzone ook bij.

In totaal werden er 154 mensen aangesproken. Daarvan werden 35 bestuurlijke verslagen opgemaakt. Deze kunnen dan uiteindelijk leiden tot een GAS-sanctie. 30 keer ging het over een weggegooide sigarettenpeuk, maar ook enkele voedsel- of drankverpakkingen werden zomaar achteloos op de grond gegooid. Hondeneigenaars werden consequent aangesproken i.v.m. het verplicht bijhebben van hondenpoepzakjes. 2 hondeneigenaars waren hier niet mee in orde.

De algemene indruk van de zwerfvuilhandhavers was dat er veel inspanningen werden geleverd om er een proper evenement van te maken. Voldoende vuilnisbakken, het gebruik van herbruikbare bekers en eco-teams droegen hieraan bij. De eco-teams ruimden alles correct en snel op in de fanzones. Doordat de terreinen er netjes bijlagen was de indruk dat de supporters dit ook respecteerden en zij de vuilnisbakken gebruikten zoals het hoort.

Het is en blijft natuurlijk een uitdaging voor de handhavers om te handhaven op een evenement dat zo gespreid plaatsvindt. Een extra uitdaging was om groepen mensen te wijzen op hun gedrag, zeker gelet op het feit dat de sfeer losser is, er gedronken werd en het toch een eerste groot post-corona event was.

Wil je ook beroep doen op de zwerfvuilhandhavers, lees er hier alles over