Nieuws & Inspiratie

Professionaliseer je vrijwilligerswerking met Mijn Mooie Straat 

MMS

Doorheen Vlaanderen gaan duizenden geëngageerde burgers regelmatig op pad om in hun omgeving zwerfvuil op te ruimen. Mooimakers biedt daarom al jaren kennis, toepassingen én materiaal waarmee lokale besturen aan de slag kunnen om deze kostbare zwerfvuilvrijwilligers te ondersteunen. De gratis vrijwilligersmodule en mobiele applicatie in Mijn Mooie Straat zijn zo'n toepassingen.  

De vrijwilligersmodule en mobiele applicatie zijn belangrijke instrumenten om zwerfvuilvrijwilligers te werven en activeren. Door hen deze app gratis ter beschikking te stellen (via de Play of Apple store), kunnen zij zich nog sterker betrokken voelen bij de problematiek. Via de mobiele app op hun smartphone kunnen ze allerhande informatie over hun opruimacties bijhouden. De vrijwilligersmodule voor lokale besturen is hieraan gelinkt. Wanneer je de vrijwilligersmodule activeert krijg je zicht op de opruimacties van zwerfvuilvrijwilligers in jouw gemeente of stad. 

Op basis van de vrijwilligersmodule en mobiele applicatie kan je dus als lokaal bestuur je vrijwilligerswerking digitaliseren en professionaliseren. Met de data die je eruit kan halen kan je je eigen werking rond openbare netheid afstemmen op de opruiminitiatieven van jouw vrijwilligers. Je kan via deze module je operationeel vrijwilligersbeleid efficiënter vormgeven en opvolgen.  

Om duidelijkheid te scheppen wat deze module al dan niet kan bieden, vind je hieronder een korte opsomming van de functionaliteiten. 

Functionaliteiten 

Opruimacties van vrijwilligers precies in kaart gebracht 

MMS vrijwilligersmodule

Zwerfvuilvrijwilligers kunnen hun opruimsessies registreren. De afgelegde route tijdens hun opruimacties is tot op enkele meters nauwkeurig te bekijken.  De afgelegde route, de afstand, het totaal volume van verzameld zwerfvuil kan allemaal geregistreerd worden. 

De Heatmap 

Hier is ook een heatmap functionaliteit die meteen visualiseert waar vrijwilligers actief waren binnen jouw werkingsgebied. Lokale besturen krijgen zo inzage in wie er actief is geweest maar ook individuele zaken zoals de afgelegde route, de afstand, het totaal volume van verzameld zwerfvuil en potentieel meldingen die aan hun opruimsessies werden gekoppeld. Zo kan je je eigen opruim- en veegactiviteiten hieraan aanpassen. 

Zwerfvuilvrijwilligers zien in de app waar recent door andere vrijwilligers die gebruik maken van de applicatie werd opgeruimd. Ze kunnen de periode (laatste 3 tot laatste 21 dagen) hiervan zelf via de heatmap instellen. 

MMS heatmap

Dit laat de vrijwilligers toe op een vlotte en gemakkelijke manier in te schatten welke straten er recent een opruimbeurt kregen en welke straten nog niet aangedaan werden.   

Meldingen 

MMS Melding

Als je als lokaal bestuur gebruik maakt van de vrijwilligersmodule, kunnen zwerfvuilvrijwilligers sluikstort en zwerfvuil meldingen aanmaken. Deze meldingen worden geregistreerd bij de vrijwilliger zelf, maar ook als afzonderlijke melding in de meldingsmodule. Dit stelt je in staat alle binnenkomende meldingen verder uitgebreid op te volgen en te behandelen. Elke melding beschikt over een specifieke status die je altijd kan aanpassen als stad of gemeente. Je kan de meldingen ook toewijzen aan andere diensten waardoor de samenwerking met anderen eenvoudig te organiseren is. Gebruikers die op de hoogte willen blijven van de gemaakte meldingen en hun status, krijgen hier automatische updates van via e-mail vanuit Mijn Mooie Straat.  

Zwerfvuilzakken achterlaten 

Naast het maken van sluikstort en zwerfvuil meldingen, kan je er ook voor kiezen de optie ‘achterlaten van zwerfvuilzakken’ te activeren. Als een vrijwilliger een volle zwerfvuilzak wenst achter te laten, kan hij de locatie ervan meteen bepalen en meesturen. Hier wordt ook een melding van aangemaakt zodat je het verder kan opvolgen en afhandelen binnen Mijn Mooie Straat. 

Terugkoppeling van meldingen 

De mobiele applicatie zorgt er voor dat melders van sluikstort of zwerfvuil altijd op de hoogte blijven van de status van hun melding. Elke melding beschikt over verschillende statussen: nieuw, in behandeling, afgehandeld of afgewezen die automatisch geüpdatet worden wanneer je, als lokaal bestuur, ermee aan de slag gaat. 

Koppeling met 3P en TopDesk 

Dankzij een koppeling worden de in Mijn Mooie Straat gemaakte meldingen meteen gedeeld met externe toepassingen als TOPdesk en 3P. Dit stelt je in staat deze meldingen verder op te volgen in je eigen vertrouwde systeem. Eenmaal de melding is afgehandeld via TOPdesk of 3P, is er een terugkoppeling naar Mijn Mooie Straat zodat de gegevens ook bruikbaar zijn in de rapportage.  

Rapportage en heatmap in het centraal meldings- en registratieplatform voor sluikstort en zwerfvuil 

Als je de meldingsmodule en daaraan verbonden functionaliteiten in de app gebruikt, kan je gebruik maken van de automatische rapportage-dashboards. Hier krijg je een handig overzicht van het aantal nieuwe meldingen versus de afgehandelde meldingen. Ook de meest voorkomende meldingen kan je hierin terugvinden. De heatmap functionaliteit laat toe om mogelijke probleemlocaties in één oogopslag te identificeren. 

Intuïtief en gebruiksvriendelijk 

Gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid staan bij Mijn Mooie Straat altijd voorop. Zo houden we rekening met de grote diversiteit onder onze gebruikers en proberen we iedereen altijd een aangename ervaring te bieden.  Door de modulaire opbouw van Mijn Mooie Straat is het lokaal bestuur vrij om te kiezen voor hoeveel en welke modules ze gaan en hoe snel ze hierin vooruitgaan. Ieder op zijn eigen tempo.   

Onder andere volgende lokale besturen zijn al aan de slag met de vrijwilligersmodule: Zwevegem, Herk-De-Stad, Lede, Lebbeke, Veurne

MMS

Wat brengt de toekomst? 

Mooimakers blijft investeren in Mijn Mooie Straat en de vrijwilligersmodule om lokale besturen en zwerfvuilvrijwilligers zo goed mogelijk te ondersteunen. In de komende maanden werken we de Mijn Mooie Straat app verder uit. We creëren de mogelijkheid voor gebruikers om hun online community mee in hun opruimplannen te betrekken of erover te communiceren. Bij elke nieuwe ontwikkeling of evolutie brengen we alle betrokkenen op de hoogte.