Nieuws & Inspiratie

Sluikstorten, maak jij je er soms schuldig aan?

sluikstort

Sluikstort hoort niet op de grond of in de natuur! Zorg dat je afval op de juiste plek terecht komt.

Wat is sluikstort?

Sluikstorten is het achterlaten, opslaan of storten van afval op plaatsen waar het niet mag of op momenten dat het niet mag. Sluikstorters ontwijken bewust de afvalophaling of -inzameling die lokaal wordt georganiseerd. Niet enkel het achterlaten van een oude koelkast of zetel in de berm, maar ook het dumpen van een zak huishoudelijk afval in de vuilnisbak op straat, glas naast de glasbol of een kartonnen doos bij de textielcontainer wordt gezien als sluikstorten en is strafbaar.

De vuilnisbakjes langs de straat zijn voor afval dat onderweg ontstaat. Je eet een broodje of drinkt iets. Het verpakkingsmateriaal dat dan achterblijft mag je achterlaten in de straatvuilnisbak. Ook de peuk van je sigaret, je kauwgom of de uitwerpselen van je hond tijdens een wandeling mogen in de straatvuilnisbak.

Wist je dat je ook sluikstort als je je huisvuil op het foute tijdstip buitenzet? Volg hier dus ook de richtlijnen vanuit de afvalintercommunale en zet je afval op het gepaste tijdstip buiten.

Waarom mag het niet?

Het sluikstorten van afval (waaronder ook tuin- of snoeiafval en bouw- en sloopafval) is een belasting voor de natuurlijke omgeving. Zelfs het achterlaten van groenafval bijvoorbeeld is schadelijk voor de natuur. Het verstoort de natuurlijke plantengroei en zorgt voor een verzuring van de bodem. Tuinafval kan je thuis composteren, afgeven op het recyclagepark of meegeven met de huis-aan-huisophaling. Soms kan sluikstort zelfs gevaarlijk zijn omdat het afval niet op de juiste manier wordt afgevoerd.

Vuil trekt vuil aan. Waar er sluikstort ligt, komt er vaak nog meer afval bij. Dat zorgt voor een onaantrekkelijke omgeving, verhoogt het onveiligheidsgevoel, trekt ongedierte aan… Niemand wil toch een hoop afval in zijn buurt?

Het opruimen van sluikstorten kost heel wat moeite en vooral ook geld aan de maatschappij. Sluikstort wordt ook niet gesorteerd en gerecycleerd zoals het hoort.  Sluikstorters die betrapt worden, kunnen zich dan ook verwachten aan een zware boete. Daarnaast kan het zijn dat de overtreder ook moet instaan voor de kosten van het opruimen en/of reinigen.

Het glas in de glasbol en het textiel in de textielcontainer worden er machinaal uit gehaald. Alle zaken die er naast op de grond worden gezet, moeten handmatig opgeruimd worden. Wat voor een extra werkbelasting zorgt. Als de glasbol vol is, zet dan je glas er niet naast. Ga naar een andere glasbol of het recyclagepark om je glas achter te laten.

Sluikstort melden

Bij veel lokale besturen kan je sluikstort melden. Deze informatie is meestal terug te vinden op de website van de stad of de gemeente. De lokale betrokken diensten ruimen dan zo snel als mogelijk het stort op en ze trachten ook na te gaan wie de overtreders zijn om hier de nodige gevolgen aan te geven.

Waar kan ik met mijn afval naar toe?

Op de jaarlijkse afvalkalender vind je een overzicht van alle soorten afval en hun inzamelwijze. Een aantal fracties worden aan huis opgehaald. Met ander afval kan je terecht op het recyclagepark. Herbruikbare goederen kan je een tweede leven schenken door ze naar De Kringwinkel te brengen.

Voor meer informatie over de afvalophaling, het recyclagepark, de glasbollen, de sorteerregels en de afvalsoorten met hun tarieven kan je terecht bij je afvalintercommunale.