Nieuws & Inspiratie

Startmoment Week van de Handhaving

handhavingsweek

Afgelopen dinsdag 22 juni vond het digitale startmoment voor de vijfde Week van de Handhaving op zwerfvuil en sluikstort plaats. Ongeveer 250 deelnemers kregen meer informatie over de Week van de Handhaving, hoe ze hun acties kunnen registreren en rapporteren en enkele praktijkvoorbeelden.  

Na het welkomstwoordje van Nick Vliegen, kabinetsmedewerker van minister van Omgeving Zuhal Demir, gaf Mooimakers een introductie van de week van de handhaving op zwerfvuil en sluikstort en wat handhaving nu juist inhoudt. 

Daarna werd het project rond handhaving aan de Maas uit de doeken gedaan en wierp de politiezone Balen-Dessel-Mol een inkijk in hun acties tijdens de week van de handhaving doorheen de jaren. 

Vervolgens kregen de deelnemers informatie hoe ze zwerfvuil en sluikstort in hun politiereglement kunnen opnemen aan de hand van het modelpolitiereglement. 

Communicatiebureau Mortierbrigade leerde de deelnemers hoe ze best hun handhavingscommunicatie aanpakken. De sessie werd beëindigd met  een blik op de ondersteuning die Mooimakers biedt op het vlak van handhaving. 

De presentaties en het integrale startmoment kan je bekijken op onze website

Informatie over de week van de handhaving vind je hier.