Nieuws & Inspiratie

Startschot voor zesde Week van de Handhaving op zwerfvuil en sluikstort

Week van de handhaving

193 lokale besturen tekenden engagement op om de pakkans te verhogen tussen 3 en 9 oktober

De zesde editie van de week van de Handhaving op zwerfvuil en sluikstort wordt vandaag op gang getrapt. Daarbij worden in heel Vlaanderen de controles op overtredingen fors opgedreven. 193 lokale besturen en politiezones, afvalintercommunales en Vlaamse partners bundelen daarbij de krachten. Jaar na jaar groeit de betrokkenheid in Vlaanderen om deze actieweek actief te ondersteunen.

Na het succes van voorgaande jaren, zetten 193 deelnemende besturen begin oktober opnieuw in op extra controles. Deze Week van de Handhaving is een initiatief van Mooimakers, het Vlaamse samenwerkingsverband tussen de OVAM, Fost Plus en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Handhaving is het sluitstuk van een effectief en integraal zwerfvuil- en sluikstortbeleid richting mentaliteitswijziging. Verspreid over Vlaanderen gaan aanstaande week extra handhavers de straat op om, op een verhoogd pitje, de strijd aan te gaan met zwerfvuil en sluikstort. Vorig jaar namen bijna twee op drie Vlaamse gemeenten deel en werden er maar liefst 3.001 GAS-vaststellingen, 2.391 aanmaningen en 340 PV’s geregistreerd. Dit jaar zijn ook reeds 128 actieplannen ingediend. Door de handen in elkaar te slaan met de afvalintercommunales, politiezones, of op eigen houtje zullen zo alweer 502 verschillende acties doorgaan die de pakkans aanzienlijk verhogen.

“Door fors in te zetten op deze pakkans maken we steeds meer mensen duidelijk dat er maar één plaats is voor zwerfvuil: in de vuilnisbak. Jammer genoeg zien we nog steeds te veel mensen die niet beseffen wat de consequenties van zwerfvuil achterlaten of sluikstorten zijn, namelijk een daadwerkelijke bestraffing. Door in te zetten op verschillende vormen van controle en duidelijke communicatie willen we van deze actieweek opnieuw een daadkrachtige week maken”, aldus Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Mooimakers ondersteunt deze week van de handhaving met een grootschalige communicatiecampagne. In september kon je niet naast de borden langs Vlaamse snelwegen kijken. In oktober zal de boodschap dat afval in de vuilnisbak hoort en dat als je hiertegen zondigt een boete kan krijgen, te horen zijn op radio en verschijnen op sociale media en via lokale communicatiekanalen.

“Voor de zesde keer op rij gaan we aan de slag met intensief waken en optreden ten aanzien van zwerfvuil en sluikstort. Het is jammer dat dergelijke acties nog steeds moeten bestaan, maar anderzijds zijn we blij met de vruchtbare vooruitgang die we jaar na jaar zien. Zo bleek uit onderzoek vorig jaar dat nagenoeg alle Vlamingen (96%) het vanzelfsprekend vinden dat er sancties staan op het achterlaten van zwerfvuil en sluikstorten. Voor 8 op 10 Vlamingen mag daar een alternatieve straf tegenover staan. Daarom blijven we handhaving ook in de ruime zin van het woord benaderen. We richten ons niet enkel op boetes, maar ook op het gepast aanspreken van overtreders en het aanzwengelen van de sociale controle”, vult Els Gommeren coördinator van Mooimakers tenslotte nog aan.