Nieuws & Inspiratie

Mechelen plaatst Smart benches

Smart benche

Sinds begin juli is de Stad Mechelen de trotse eigenaar van twee smart benches. Via de banken, die werken op zonne-energie, kan je je smartphone vlot opladen. En dat blijkt na een korte evaluatieperiode een succes. Je vindt de oplaadbanken terug op het speelplein ’t Hofke en de evenementlocatie Transit M, vergezeld van een gloednieuwe vuilnisbak. Het project, dat inzet op leefbaarheid van het openbaar domein, werd onder andere mogelijk door de steun van Mooimakers.       

In een integrale zwerfvuil-aanpak is het ook belangrijk dat je investeert in de omgeving van probleemzones (naast preventie, communicatie, infrastructuur, participatie en handhaving). Het installeren van zo’n smartbench is hier een voorbeeld van. De Smart benches zijn twee moderne, gestroomlijnde zitbanken, volledig bedekt met een zonnepaneel. Via vier oplaadpoorten aan de zijkant kan je je toestel daar gemakkelijk opladen. Daarnaast zijn de benches ook fijn en comfortabel als plek om even te relaxen.   

Voor en van de jeugd 

De locaties voor de slimme banken zijn niet lukraak uitgekozen. Binnen het project ‘Veilig beheer van parken en tuinen’ ging de stad in een eerste fase meten op welke plekken het meeste volk passeert. ’t Hofke en Transit M bleken twee sites die heel wat passage kennen en bijgevolg gevoelig kunnen zijn voor overlast zoals o.a. zwerfvuil. De piekmomenten werden in kaart gebracht, zodat het voor de uitvoeringsdiensten transparant was wanneer de vuilnisbakken toe waren aan een lediging. 

Deze piekmomenten vertelden ook een ander verhaal, waaraan de Jeugddienst, J@M/Buurtsport en de Preventiedienst een participatietraject koppelden: “We zien zowel in ’t Hofke als op Transit M verschillende doelgroepen, waaronder vooral jongeren. Door met hen in dialoog te gaan, bleek dat er een grote nood was aan vrijetijdsmiddelen die niet enkel inzoomen op het sportieve,” vertelt jeugd- en preventieschepen Abdrahman Labsir.  

Jongeren zijn graag bezig met hun smartphone, vandaar de keuze voor een Smart bench. De oplaadbanken bieden een toffe, rustige plek in het openbaar domein om even te babbelen, muziek te beluisteren, te surfen op het internet, filmpjes te maken of te bekijken, … In samenspraak met deze jongeren zijn er sinds het begin van de zomer dus twee laadlocaties, pal in hun leefwereld, die inspelen op hun behoeftes. De banken zijn er voor onze jeugd, maar ze zijn ook ván onze jeugd. Door dit mede-eigenaarschap vertrouwen we erop dat zij de banken – en bij uitbreiding de sites - mee proper en leefbaar houden.”   

Duurzaam stimuleren 

De slimme banken spelen enerzijds in op de leefwereld van jongeren, anderzijds spelen ze ook in de kaart van Stad Mechelen, dat graag investeert in effectieve, duurzame technieken en middelen. 

Mooimakers zette met plezier de schouders mee onder dit project en co-financierde een bank. We dachten ook mee na over het idee om nieuwe vuilnisbakken te plaatsen. Die gaan hand in hand met de Smart benches en het initiatief om zwerfvuil te reduceren. “Je kan de combinatie van smart benches en vuilnisbakken zien als een vorm van nudging: de meerwaarde van de smart benches geeft mensen een duwtje in de rug om hun afval correct te deponeren en de speelruimtes proper achter te laten”, aldus Ivo De Raeymaeker van Mooimakers. “We trekken het initiatief echter ruimer dan dat: Mooimakers bekijkt samen met het stadsbestuur hoe we Mechelen preventief kunnen organiseren om overlast in het algemeen in te perken.  

Positief onthaal 

Sinds de plaatsing werden de banken positief onthaald. “Gezien het om een participatietraject gaat, waren we natuurlijk enorm benieuwd naar de reacties van de jongeren. De collega’s van jeugd, J@M/Buurtsport en preventie slaan regelmatig een babbeltje met hen over het gebruik van de banken, en daaruit blijkt dat het enthousiasme groot is. Door events zoals Mechelen Beach op Transit M vergroot ook de ruchtbaarheid van het project, en niet alleen bij jongeren. Zij zijn in eerste instantie ons doelpubliek, maar we betrekken graag iedere Mechelaar in dit verhaal”, besluit schepen Labsir.