Nieuws & Inspiratie

Zevende Week van de Handhaving gaat van start

Handhaving

Vlaanderen zet zich massaal in tegen zwerfvuil en sluikstort

Vandaag start in Vlaanderen de zevende editie van de Week van de Handhaving. Van 2 tot 8 oktober zetten maar liefst 171 steden en gemeenten zich in voor minder zwerfvuil en sluikstort in Vlaanderen. Met het jaarlijks initiatief wil Mooimakers duidelijk maken dat het creëren van zwerfvuil en sluikstort niet straffeloos kan voorbijgaan. Deze extra  aandacht voor de sluikstort- en zwerfvuilproblematiek, is helaas nog altijd een absolute noodzaak. Uit cijfers van de OVAM blijkt namelijk dat het aantal uitgedeelde GAS-boetes in 2022 met 35% is gestegen tegenover 2021. Focus van de communicatiecampagne naar het grote publiek die in dezelfde periode loopt zijn bijplaatsingen.

Sluikstort komt in vele vormen: defecte electro-apparaten dumpen op een anonieme locatie met weinig sociale controle, snoeihout in de berm, huisvuilzakjes naast een openbare vuilnisbak achterlaten of glas naast een volle glascontainer plaatsen. Tijdens deze zevende editie van de Week van de Handhaving ligt de focus in de communicatie van Mooimakers op deze twee laatste vormen: de zogenaamde bijplaatsingen. Veel mensen leggen vaak met goede bedoelingen hun afval naast een vuilnisbak of glasbol omdat deze overvol zijn. Het is echter verboden en er staan boetes op het creëren van dit type afval. De oplossing is echter eenvoudig: neem je afval mee naar de volgende vuilnisbak of kom een andere keer terug met je glasafval.

Extra handhaving

Handhaving is het sluitstuk van  een integraal zwerfvuil- en sluikstortbeleid. Burgers moeten ervaren dat ze niet zomaar afval kunnen achterlaten op het openbare domein. Verspreid over heel Vlaanderen gaan daarom deze week extra handhavers de straat op om, op een verhoogd pitje, erop toe te zien dat het zwerfvuil- en sluikstortbeleid wordt gerespecteerd. Overtreders worden op hun gedrag aangesproken én beboet.

Tijdens de Week van de Handhaving worden in heel Vlaanderen 523 acties op poten gezet. Vooral extra controles in uniform (16,4%) en doorzoekingen van sluikstort ter identificatie (16.6%) blijken dit jaar populair te zijn, gevolgd door sensibiliserende acties (14,9%) en positieve acties (12,4%). Daarnaast werden er ook een heleboel extra sluikstortcamera’s (12,2%) en controles zonder uniform (11,7%) ingezet.

Infographic Week van de Handhaving

Stijging van het aantal GAS-boetes

Mooimakers hoopt op een toekomst waarin de Week van de Handhaving niet meer nodig is, maar zo ver zijn we nog niet. Uit cijfers blijkt namelijk dat het aantal uitgedeelde GAS-boetes in 2022 is gestegen tegenover 2021. Vorig jaar werden er 17.263 GAS-boetes uitgedeeld door 173 steden en gemeenten, terwijl dat in 2021 nog maar 12.788 was door 192 steden en gemeenten, een stijging van maar liefst 35%

Deze stijging moeten we blijven beschouwen als een belangrijk signaal”, zegt Jan Verheyen bij Mooimakers. “Hoewel we zeer trots zijn op de inzet van alle deelnemende organisaties en gemeentes, blijkt dat de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort nog lang niet gestreden is. Deze problematiek moet het hele jaar door aangepakt worden, niet alleen tijdens de Week van de Handhaving.”

Zwerfvuilhandhavers bij de OVAM

Om dat te bereiken, heeft de Vlaamse Overheid zich geëngageerd om tussen 2021 en 2024 maar liefst 30 zwerfvuilhandhavers in te zetten, die zich het hele jaar lang uitsluitend bezighouden met de controle op zwerfvuil op plekken waar veel mensen komen, ook ‘s avonds en in het weekend. Zij patrouilleren in duo om op het terrein overtreders te betrappen terwijl ze zwerfvuil achterlaten, en checken of je het verplichte hondenpoepzakje bij de hand hebt wanneer je je hond uitlaat. 

Meer info over Zwerfvuilhandhaving bij OVAM vind je hier.