Eigen voorstel

Eigen voorstel van specifieke aanpak van de openbare netheid

Eigen voorstel
Heb je een eigen voorstel van aanpak voor ogen om de openbare netheid in de gemeente te verbeteren, los van een vuilnisbakkenplan of thematische aanpak? Mooimakers staat open voor creatieve voorstellen. Voorwaarde is dat het project minstens 3 pijlers omvat en een directe link heeft met de zwerfvuil- en/of sluikstortproblematiek.