Vrije actiepunten

Hier vind je een lijst van actiepunten die de gemeente vrij kan toevoegen aan het coachingtraject. Er is ook aangegeven hoeveel dagen hiervoor worden ingeschat.

1. Uitwerken van gedragsbeïnvloedende communicatie voor het hele grondgebied

 • Toepassen van principes van gedragsbeïnvloeding op communicatie of gebruikmaken van bestaande sjablonen

Minimale tijdsbesteding in gemeente tijdens coachingtraject: 2 dagen

 

2. Uitwerken van educatieve aanpak en samenwerking met scholen 

 • Materiaal Mooimakers:
 • Een creatief experiment organiseren
 • Een interactieve theatervoorsteling rond afval volgen

Minimale tijdsbesteding in gemeente tijdens coachingtraject: 2 dagen/school

 

3. Opstarten of verbeteren van een structurele werking voor zwerfvuilvrijwilligers

 • Uitwerken afsprakennota, verzekering, oproep… en andere administratie
 • Opvolgen vrijwilligers
 • In kaart brengen routes en meldingen, opruimen
 • Waarderingsmoment voor vrijwilligers

Minimale tijdsbesteding in gemeente tijdens coachingtraject: min 6 dagen

 

4. Opstarten of optimaliseren van een meldingssysteem in de gemeente, registratie van de meldingen en klachten

 • Evaluatie procedure huidig meldingssysteem of opzetten voor procedure van meldingen
 • Analyse bestaande meldingen en klachten (indien beschikbaar)
 • Online registratiesysteem voorzien of instappen in registratiesysteem Mooimakers (nog in opmaak)

Minimale tijdsbesteding in gemeente tijdens coachingtraject voor evaluatie procedure en analyse meldingen (registratiesysteem niet meegerekend): 4 dagen

 

5. Aanpak van probleemfracties

 • Peuken
 • Hondenpoep

Naast maatregelen die al op hotspots en in het vuilnisbakkenplan zijn voorzien, bijvoorbeeld:

 • Problematiek in kaart brengen
 • Maatregelen uitwerken
 • Specifieke recipiënten voorzien

Minimale tijdsbesteding in gemeente tijdens coachingtraject: per fractie 4 dagen

 

6. Aanpak van bepaalde doelgroepen

Uitgezonderd scholieren, structurele vrijwilligers, verenigingen, handhavers (verplichte en andere vrije actiepunten) en buiten aanpak van hotspots, bijvoorbeeld:

 • Bewoners die geen afval aanbieden
 • Hondeneigenaars…

Minimale tijdsbesteding in gemeente tijdens coachingtraject: per doelgroep 4 dagen

 

7. Aanpak van zwerfvuil op evenementen

 • Plaatsen geschikte infrastructuur
 • Preventie zwerfvuil (bv. flyers, herbruikbare bekers)
 • Sensibilisering

Minimale tijdsbesteding in gemeente tijdens coachingtraject: 4 dagen/evenement. Voor het uitwerken van een systeem van herbruikbare bekers: 3 dagen

 

Aanrader: schat het totaal aantal werkdagen in je gemeente in, bekijk wie dit gaat opnemen en of hiervoor ruimte is. Voor eenvoudige taken kan je ook jobstudenten inzetten. Meer info vind je op de pagina financiële ondersteuning.