Inspiratie- en uitwisselingsmomenten Mooimakers

Mooimakers organiseert op regelmatige basis inspiratie- en uitwisselingsmomenten voor lokale besturen.

  • Tijdens een ronde tafel wisselen lokale besturen ervaringen uit en zoeken we samen met de aanwezigen oplossingen voor de aanpak van zwerfvuil en sluikstort.
  • Tijdens inspiratiedagen, infosessies en opleidingen delen we goede praktijken en informeren we over het aanbod van Mooimakers en het Vlaamse beleid.
  • In kader van de Week van de Handhaving organiseren we startmomenten met info, inspiratie en goede praktijken specifiek over handhaving.

Volgende uitwisselingsmomenten worden aangekondigd via deze pagina en in de Mooimakers-nieuwsbief.

Ontvang je de nieuwsbrief nog niet? Inschrijven kan hier

Hieronder kan je de verslagen en presentaties downloaden van de vorige edities:

Presentaties van de inspiratienamiddag 'samen tegen sluikstort' (10/12/2019)

Alle presentaties van de inspiratienamiddag vind je hier terug.

Presentaties van het inspiratiemoment handhaving in West-vlaanderen (16/09/2019)

Alle presentaties van het inspiratiemoment vind je hier terug.

Startmomenten week van de Handhaving in Geel, Leuven en Gent (mei - juni 2019)

De presentaties van de startmomenten vind je hier terug.

Inspiratiedag (September 2018)

In 2018 organiseerde Mooimakers voor de eerste keer een congres met een dagvullend programma. Al onze stakeholders waren uitgenodigd om inspiratie op te doen en hun kennis te delen rond verschillende onderwerpen. We begonnen de dag met een inspirerende sessie van Prof.Dr. Kees Keizer rond de invloed van onze omgeving op ons gedrag. In de namiddag gingen we de praktische toer op met verschillende deelsessies rond specifieke onderwerpen mbt. openbare netheid. Bekijk hier de video's en foto's of download de presentaties en laat u inspireren!

Ronde tafel Slimme vuilnisbakken (28/11/2018)

Wat is de link tussen smart city, sensoren en straatafvalbakken? Wat zijn slimme vuilnisbakken en hoe kan je ze inzetten? Of beter niet? Antwerpen, Tienen en Lokeren weten er meer van en delen hun ervaringen.

Infosessie nieuwe camerawet: wat verandert er voor wie de camera's inzet tegen sluikstorten? (15/5/2018)

Op 16 april werd de nieuwe camerawet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Tijdens deze infosessie gaf Tom De Schepper (VVSG) toelichting bij wat er specifiek verandert voor lokale besturen die camera’s inzetten in de strijd tegen sluikstort. De gemeente Diepenbeek en Mirom Menen stelden voor hoe zij in de praktijk camera’s inzetten en Mooimakers bracht kort enkele resultaten van de tussentijdse evaluatie van de 10 onderzoeksprojecten met camera’s die in 2017 van start gingen.

Infosessie voor lokale besturen (29/3/2018)

Op donderdag 29 maart gaf Mooimakers een uiteenzetting over het actieplan en lopende projecten voor 2018.

Dit stond er op de agenda:

  • Info over nieuwe coachingtrajecten
  • Toelichting over de Handhavingsweek 2018
  • Info over de projecten zwerfvuil en sluikstorten
  • Illustratie van het nieuwe registratiesysteem
  • Toelichting over het vernieuwde subsidiebesluit OVAM
  • Voorstelling van de communicatiecampagnes in 2018

We hebben alle presentaties op een rijtje gezet.

Workshop ervaringsuitwisseling cameraprojecten (23/3/2018)

Deze workshop is bedoeld als een uitwisselingsmoment voor de 10 projecten nu de tussentijdse evaluatie door Tempera is afgerond en is opgevat als een terugkoppeling van de tussentijdse evaluatie, het uitwisselen van ervaringen en enkele afspraken voor de komende maanden. .

Download hier het verslag

Infosessie Communicatie (23/6/2017)

Tijdens deze infosessie lichtten we toe op welke strategische insteek de communicatie van Mooimakers is gebaseerd en hoe dit kan gebruikt worden in lokale communicatie van gemeenten en intercommunales. 

Download hier de presentatie van Ward en Thomas (LDV United).

Ronde tafel sluikstorten (11/10/2016)

Tijdens deze studiedag kwamen Annick Maes (IDM) en Bart Vandewiele (INCOVO) hun ervaringen met sluikstorten delen. Hoe pakken zij het probleem aan in hun gemeenten? 
Download het verslag, de presentatie van Bart Vandewiele of het document 'Sluikstorten - procedure Interafval'.

zwerfvuil in bos en natuurdomeinen (08/12/2015)

Hoe pakt u zwerfvuil en sluikstorten in het bos aan? Twee sprekers, Filip Ramakers - gemeente Maasmechelen en Wim De Maeyer - Agentschap Natuur en Bos vertelden over hun aanpak. Hierna wisselden de deelnemers hun ervaringen uit. Het verslag en presentaties (zip) vindt u hier.

studiedag vlaamse partner (29/09/2015)

Het doel van deze studiedag was het uitwisselen van ervaringen en good practices tussen de Vlaamse partners. Het aankaarten van de knelpunten en het zoeken naar het gemeenschappelijke was één van de agendapunten. Door het uitwisselen van gegevens, inzichten en ervaringen kregen we een beter zicht op de problematiek en konden we ideeën opdoen voor oplossingen. Alle info kan u hier downloaden.

handhaving door sociale controle (30/04/2015)

Stellen dat handhaven op zwerfvuil lastig is, is een open deur intrappen. We vernemen hoe sociale controle -een niet te onderschatten deel van handhaving- zwerfvuil kan helpen terugdringen. Drie sprekers lichtten toe hoe bij hen de sociale controle wordt aangepakt. Ze vertelden hoe resultaat geboekt kan worden door zwerfvuilveroorzakers aan te spreken op hun gedrag.
Download het verslag of de presentaties van Incovo/Interza en Stad Antwerpen.

vuilnisbakkenplannen en -beleid (26/03/2015)

Hoe verbetert u het beleid rond vuilnisbakken, zorgt u voor vuilbakken waar ze nodig zijn en correct worden gebruikt? Hoe kan u het beleid planmatig aanpakken en de vullingsgraad opvolgen? Twee gemeenten vertelden hoe ze het aanpakken. Download hier alle info (zip).

uitwisseling zwerfvuilbeleid tussen kleine(re) gemeenten (12/02/2015)

Tijdens de bijeenkomst gingen collega's uit kleinere gemeenten in gesprek over zwerfvuilthema's. De thema's werden vooraf door de deelnemers bepaald. Door goede praktijken uit te wisselen deden we inspiratie op en zochten we gezamenlijk naar oplossingen om de aanpak in de eigen gemeente te verbeteren. Download hier het verslag.