Ronde tafel en infosessies

Tijdens de ronde tafel en onze infosessies komen verschillende lokale besturen samen. Het doel? Samen oplossingen zoeken voor de aanpak van zwerfvuil en inspiratie opdoen via elkaars projecten. Interesse om zelf actief deel te nemen? Hou deze pagina dan in de gaten voor meer info over de volgende sessies. Deze worden ook aangekondigd in onze nieuwsbrief.

Hieronder kan je de verslagen en presentaties downloaden van de vorige edities:

Ronde tafel Slimme vuilnisbakken (28/11/2018)

Wat is de link tussen smart city, sensoren en straatafvalbakken? Wat zijn slimme vuilnisbakken en hoe kan je ze inzetten? Of beter niet? Antwerpen, Tienen en Lokeren weten er meer van en delen hun ervaringen.

Infosessie nieuwe camerawet: wat verandert er voor wie de camera's inzet tegen sluikstorten? (15/5/2018)

Op 16 april werd de nieuwe camerawet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Tijdens deze infosessie gaf Tom De Schepper (VVSG) toelichting bij wat er specifiek verandert voor lokale besturen die camera’s inzetten in de strijd tegen sluikstort. De gemeente Diepenbeek en Mirom Menen stelden voor hoe zij in de praktijk camera’s inzetten en Mooimakers bracht kort enkele resultaten van de tussentijdse evaluatie van de 10 onderzoeksprojecten met camera’s die in 2017 van start gingen.

Infosessie voor lokale besturen (29/3/2018)

Op donderdag 29 maart gaf Mooimakers een uiteenzetting over het actieplan en lopende projecten voor 2018.

Dit stond er op de agenda:

  • Info over nieuwe coachingtrajecten
  • Toelichting over de Handhavingsweek 2018
  • Info over de projecten zwerfvuil en sluikstorten
  • Illustratie van het nieuwe registratiesysteem
  • Toelichting over het vernieuwde subsidiebesluit OVAM
  • Voorstelling van de communicatiecampagnes in 2018

We hebben alle presentaties op een rijtje gezet.

Workshop ervaringsuitwisseling cameraprojecten (23/3/2018)

Deze workshop is bedoeld als een uitwisselingsmoment voor de 10 projecten nu de tussentijdse evaluatie door Tempera is afgerond en is opgevat als een terugkoppeling van de tussentijdse evaluatie, het uitwisselen van ervaringen en enkele afspraken voor de komende maanden. .

Download hier het verslag

Infosessie Communicatie (23/6/2017)

Tijdens deze infosessie lichtten we toe op welke strategische insteek de communicatie van Mooimakers is gebaseerd en hoe dit kan gebruikt worden in lokale communicatie van gemeenten en intercommunales. 

Download hier de presentatie van Ward en Thomas (LDV United).

Ronde tafel sluikstorten (11/10/2016)

Tijdens deze studiedag kwamen Annick Maes (IDM) en Bart Vandewiele (INCOVO) hun ervaringen met sluikstorten delen. Hoe pakken zij het probleem aan in hun gemeenten? 
Download het verslag, de presentatie van Bart Vandewiele of het document 'Sluikstorten - procedure Interafval'.

zwerfvuil in bos en natuurdomeinen (08/12/2015)

Hoe pakt u zwerfvuil en sluikstorten in het bos aan? Twee sprekers, Filip Ramakers - gemeente Maasmechelen en Wim De Maeyer - Agentschap Natuur en Bos vertelden over hun aanpak. Hierna wisselden de deelnemers hun ervaringen uit. Het verslag en presentaties (zip) vindt u hier.

studiedag vlaamse partner (29/09/2015)

Het doel van deze studiedag was het uitwisselen van ervaringen en good practices tussen de Vlaamse partners. Het aankaarten van de knelpunten en het zoeken naar het gemeenschappelijke was één van de agendapunten. Door het uitwisselen van gegevens, inzichten en ervaringen kregen we een beter zicht op de problematiek en konden we ideeën opdoen voor oplossingen. Alle info kan u hier downloaden.

handhaving door sociale controle (30/04/2015)

Stellen dat handhaven op zwerfvuil lastig is, is een open deur intrappen. We vernemen hoe sociale controle -een niet te onderschatten deel van handhaving- zwerfvuil kan helpen terugdringen. Drie sprekers lichtten toe hoe bij hen de sociale controle wordt aangepakt. Ze vertelden hoe resultaat geboekt kan worden door zwerfvuilveroorzakers aan te spreken op hun gedrag.
Download het verslag of de presentaties van Incovo/Interza en Stad Antwerpen.

vuilnisbakkenplannen en -beleid (26/03/2015)

Hoe verbetert u het beleid rond vuilnisbakken, zorgt u voor vuilbakken waar ze nodig zijn en correct worden gebruikt? Hoe kan u het beleid planmatig aanpakken en de vullingsgraad opvolgen? Twee gemeenten vertelden hoe ze het aanpakken. Download hier alle info (zip).

uitwisseling zwerfvuilbeleid tussen kleine(re) gemeenten (12/02/2015)

Tijdens de bijeenkomst gingen collega's uit kleinere gemeenten in gesprek over zwerfvuilthema's. De thema's werden vooraf door de deelnemers bepaald. Door goede praktijken uit te wisselen deden we inspiratie op en zochten we gezamenlijk naar oplossingen om de aanpak in de eigen gemeente te verbeteren. Download hier het verslag.